Úvahy a smerovania, ktorými vás pozývame do tvorivej spolupráce!

Dlho sme rozmýšľali ako sa Vám prihovoriť skúsenosťami, ktoré podaktorí z nás získali pri spolu zakladaní časopisu Závislosť. Práve tento farebný štvrťročník mal obsahom pokračovanie v štvrťročnom periodiku Na hrane a pokračuje časopisom Svet ŠPORTU. Načo tajiť, práve Svet ŠPORTU  si kliesni cestu k čitateľovi v tomto súčasnom zložitom svete veľmi náročnou cestou publicistického i grafického stvárnenia. Možno aj preto, lebo žijeme v období dobra a zla. My by sme však najradšej publicisticky tvorili len o športovom a životnom dobre, to však nejde.

Čítať viac…