Miesto konania konferencie:    Robotnícky dom, Robotnícka 791/5, 974 01 Banská Bystrica
Posledná aktualizácia: 31.5.2017

 

Štvrtok 1.6.2017

10:00 – 11:30    Tlačová konferencia

                          J. Benčík, M. Handzuš, M. Turčan, A. Oroszová, M. Pupiš, M.Čecho, I. Lehoťan

14:00 – 15:00    Otvorenie konferencie

14:00 – 14:05    Úvodné slovo moderátora Jozefa Slivku

14:05 – 14:15    Mgr. Juraj Benčík – príhovor ambasádora konferencie

14:15 – 14:25    MUDr. Ján Nosko – príhovor hostiteľa, primátora Banskej Bystrice

14:25 – 14:45    doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.– úvodný referát predsedu prac. skupiny konferencie

14:45 – 14:55    pplk. Mgr. Roman Benčík – príhovor riaditeľa VŠC Dukla Banská Bystrica

14:55 – 15:05    Mgr. art. Marek Čecho - interview

15:05 – 15:30    Prestávka

 

15:30 – 18:00    Predstavenie pracovnej skupiny a jej členov, interview

15:30 – 15:40    Mgr. Ivor Lehoťan

15:40 – 15:50    Anna Oroszová – Šport v rodine s telesne znevýhodneným členom

16:00 – 16:10    prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

16:10 – 16:20    PaedDr. Ľudovít Sebelédi – Časová, finančná a motivačná poddimenzovanosť TEV

na školách.

16:20 – 16:30    Mgr. Lucia Kršňáková PhD.

16:30 – 16:45    Mgr. Matej Tóth

16:45 – 17:00    Prestávka

17:00 – 17:10    MUDr. Peter Minárik - Dôležitosť pohybu a budovanie vzťahu k športu v rodine.

17:10 - 17:20    MUDr. Ivan Majerčák – Prevencia obezity

17:20 – 17:30    JUDr. Matúš Štulajter, PhD. – OZ ŠK Dukla

17:30 - 17:45    Prestávka

 

17:45 – 18:30    Vernisáž výstavy športovej fotografie / pohostenie

Piatok 2.6.2017

17:00 – 18:30    Talkshow na tému konferencie

Ján Nosko, Anton Siekel, Anna Oroszová, Martin Pupiš, Ivor Lehoťan,

moderuje Ján Grexa.

                                   Slávnostné podpísanie Deklarácie Vráťme šport do rodiny.

 

V Banskej Bystrici, 31.5.2017

 

Zmena programu vyhradená.Vstup voľný, do naplnenia kapacity sály.
Rezervácie a info na: konferencia.drs@gmail.comkonferencia@svetsportu.sk