Športová konferencia, 1. - 2. jún 2017, Banská Bystrica

Časopis Svet ŠPORTU a mesto Banská Bystrica, v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Vojenským športovým centrom Dukla, Univerzitou Mateja Bela, Banská Bystrica - Európske mesto športu 2017 a ďalšími partnermi, vám prináša nový formát športovej konferencie. Poprední hostia a lektori, budú hľadať riešenia a východiská zo súčasného nelichotivého stavu mladej generácie, ktoré budú aplikovateľné do každodenného života dieťaťa, rodiča a rodiny.

Cieľom športovej konferencie Dieťa, rodič, šport, s podtitulom “Vráťme šport do rodiny”, je priblížiť problém na tejto trase zainteresovanými (tréner, pedagóg, rodič, zástupca športového zväzu - funkcionár, zriaďovateľ školy, profesionálny športovec, lekár, psychológ, sociológ, filozof, novinár, atď.). Pomenovať súčasné praktiky v medzinárodnom kontexte, otvoriť diskusiu a nájsť aktívnejšie riešenie problému.

Konferencia, ako súčasť programu Banská Bystrica EMŠ 2017, prinesie v rámci svojej dramaturgie inovatívne formáty odborných diskusií a stretnutí v rámci pracovnej skupiny, za účasti významných osobností. Celý priebeh konferencie bude možné sledovať pomocou živých internetových prenosov na oficiálnom YouTube kanály konferencie.

Divácky zaujímavá bude Talkshow, ktorá sa uskutoční v piatok 2. júna o 17:00, priamo v dejisku konferencie, v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Pod moderátorskou taktovkou Jána Grexu sa predstavia Alfonz Juck, Anna Oroszová, Anton Siekel, a ďalší. Spoločne počas talkshow predstavia závery pracovnej skupiny a predstavia Dekláraciu "Vráťme šport do rodiny", ktorá bude zároveň tvoriť hlavný funkčný výstup celej konferencie.

Deklarácia prinesie priame návrhy a riešenia, ktoré by mali byť priamo aplikovateľné do každodenného života dieťaťa, rodiča a rodiny.

Rezervácie a info na: konferencia@svetsportu.sk. Vstup na talkshow voľný, do naplnenia kapacity sály.