Regionálne preteky v motocyklovom športe.

Majster crossu na motorke sa rodí v boji s nástrahami.

 

Bývalá Československá republika mala špičkových motocyklových jazdcov sveta v crosse. Tohoročná Šesťdňová v Košiciach a okolí potvrdila, že naša republika z týchto pozícií značne ustúpila. Bývalí jazdci pripisujú pokles nielen ekonomickým podmienkam, ale aj prevahe „biznisových“ prvkov v toto športe. Preto ani čo do organizácie podujatia nemožno minuloročnú Šesťdňovú v Košiciach po organizačnej stránke veľmi chváliť. 
V analytických hodnoteniach z tohto pohľadu ostala v médiách akoby zabudnutá. Nakoniec, „zabudnutí“ z tohto pohľadu ostali na podujatí aj samotní novinári „vďaka“ trápnemu press servisu organizátorov.  Hovorkyňa Regionálnych pretekov skupiny „Východ“, Radka Kovaľ Mazáková svojou tlačovou správou informuje médiá, že toto podujatie určené hlavne mladým, začínajúcim pretekárom, bude mať štart už v túto nedeľu 10. apríla 2016 v Liskovej pri Ružomberku pod názvom Wilding Cup. Ďalšie regionálne podujatia jazdcov, ktorým Slovenská motocyklová federácia na základe ich žiadosti udelila licencie ( niekedy v silnej konkurencii motocykloví pretekári museli tieto licencie získať po absolvovaní majstrovstiev okresu, kraja a pod.  – pozn. redakcie časopisu Svet športu) budú súťažiť na Východe  v Spišských Vlachoch, Hrani, Hniezdnom, Mníšku nad Hroncom a Kechneci.
 Prezident Slovenskej motocyklovej federácie (SMF) Peter Smižík informoval naše médium, že v žiadnom prípade nejde o Majstrovstvá Slovenskej republiky v crosse motocyklov, ale aj toto podujatie patrí do aktivít  SMF.
 Po skončení jednotlivých kôl Regionálnych pretekov motocyklov v teréne skupiny „Východ“ budeme našich čitateľov na webovej stránke časopisu i v samotnom časopise Svet športu informovať v motocyklových súvislostiach sveta.

Jozef Mazár

Sport: 

0 Komentáre