Úvahy a smerovania, ktorými vás pozývame do tvorivej spolupráce!

Dlho sme rozmýšľali ako sa Vám prihovoriť skúsenosťami, ktoré podaktorí z nás získali pri spolu zakladaní časopisu Závislosť. Práve tento farebný štvrťročník mal obsahom pokračovanie v štvrťročnom periodiku Na hrane a pokračuje časopisom Svet ŠPORTU. Načo tajiť, práve Svet ŠPORTU  si kliesni cestu k čitateľovi v tomto súčasnom zložitom svete veľmi náročnou cestou publicistického i grafického stvárnenia. Možno aj preto, lebo žijeme v období dobra a zla. My by sme však najradšej publicisticky tvorili len o športovom a životnom dobre, to však nejde. Napriek tomu nehľadáme publicistikou s logom Svet ŠPORTU, toho roku zatiaľ len v elektronickej podobe, priesečníky na koľajniciach života, či nezapíname gombíky na obleku nahého kráľa. Stále dotvárame v redakcii ďalšiu koncepciu časopisu, ktorý má v súčasnej dobe tento - internetový výstup. Pri takej tvorbe si zvykneme  zopakovať:
„Veď čo iné je zlo než dobro mučené vlastným hladom a smädom? V skutku, keď je dobro hladné, hľadá si potravu i v temných dierach, a keď ho trápi smäd, pije aj z mŕtvych vôd.

Dočítali sme sa to v jednej múdrej knižke, ktorú napísal Chalíl Džibrán už pred rokmi. Nuž začali sme hladní po spájaní veľkej rodiny športu pátrať po ďalších renomovaných a teóriou v praxi overených autoroch z oblastí, ktorými sa zaoberáme a zaoberať naďalej budeme. Podaktorých sme našli, ďalších stále hľadáme a nachádzame. Dokonca aj z oblasti televíznych športových dokumentov či rozhlasových liniek. Niečo sme už na našich stránkach v jednom analytickom článku načrtli, teraz sa chceme venovať predovšetkým vám, čitateľom, športovým divákom, poslucháčom športovej publicistiky. Snažíme sa, totiž práve spolu s vami, i vďaka vašim návrhom a požiadavkám, pretvárať zameranie rubrík a skvalitňovať koncepciu publicistiky z našej dielne. Pokračujeme s modernejším grafickým stvárnením časopisu pred budúcoročným marcovým rozbehom „printového“ média. Pokúšame sa zostavovať a postupne predstavovať nový vedomostný štáb kreatívnych, mladých i skúsených spolupracovníkov prostredníctvom ďalších nástrojov publicistiky v slovenskom mediálnom priestore.

Tieto snahy sa nerodia z večera na ráno. Túto oblasť si nemôžeme položiť na plece ako vrece zemiakov. Nemôžeme, nebudeme a nesmieme s ním kráčať v znoji a pote. Veď súčasný život, šport zo všetkých vekových kategórií, všetkých športových odvetví, ale i veda a šport v rovine spájania športu s teóriou musí byť približovaná čitateľovi ľuďmi, ktorí sa zasnúbili tejto robote. Po rokoch vlastného kvalitatívneho i ľudského formovania, skúmania, spoznávania, bádania sa s načrtnutou publicistikou a jej výstupmi aj zosobášili. Zosobášili sa preto, lebo v súzvuku tak teórie a praxe, ako aj slovenského vidieka a profesionálnych športových bášt, sa lepšie žije v športe, živote vôbec. Na tejto ceste nemôžeme a nesmieme vynechávať špičkových športovcov, ich trénerov, ľudí z kvalitných realizačných tímov, samotných funkcionárov, ale ani Vás. V našej redakcii ctíme a uznávame aj výstižnosť citátu Tomáša Baťu:
„Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete, kapitál, vedomosti a slobodu.“

Preto rozširujeme a transformujeme, našu tímovú spoluprácu i jej rozsah. Prostredníctvom mediálnych výstupov našu produkciu dlhé roky budujeme pod spoločným logom Svet ŠPORTU. Zo dňa na deň to pozorný čitateľ, poslucháč, či divák časom spozná čoraz viac. Hlavne preto, lebo sa sústreďujeme na publicistiku o ľuďoch a ich prednostiach zo slovenského športového vidieka i zásluhou pozitív zo základných či stredných škôl, v prepojení na špičku vrcholových športovcov našich renomovaných športových centier a športových klubov. Prepáčte mi, že s obľubou a úsmevom zvykneme opakovať:
Budúcnosť v športe? To by malo byť miesto, kam by sme sa mali aj prostredníctvom športovej publicistiky uberať stráviť zvyšok svojho života. Každodenné výkony sú stavebnými kamienkami, ktorým ho budujeme. Poznáme množstvo kvalitných ľudí pre takú prácu hlavne na tom najjednoduchšom slovenskom vidieku. Takmer pol storočia sa s nimi mnohí z nášho tvorivého kolektívu stretávame a obdivujeme ich angažovanú prácu, majstrovstvo, pre ľudské dobro.  V žurnalistickej práci sa mnohým z nás najviac darilo vždy vtedy, keď sme pracovali po boku múdrych, dôvtipných ľudí, lebo tí nám  povedali čo máme  robiť a ukázali v praxi ako to máme robiť, aby tá práca bola užitočná. Pre spoločnosť, množstvo iných ľudí, prírodu, ale i nás samotných. Zatiaľ nás však v tejto práci nie je toľko, koľko tvorivých ľudí potrebujeme.

Preto si vážime čoraz viac mozgovým potenciálom silných a rýchlych na tejto ceste. Stretávame na nej a komunikujeme pri tom s olympijskými víťazmi, skúsenými i čerstvými majstrami sveta, Európy, ale aj reprezentantmi rekreačného športu, vernými protagonistami vidieckych športových klubov, kde úžasne záslužnú robotu vykonáva množstvo športu oddaných starostov obcí a primátorov miest. Priamym konaním v športe a pre šport. Chceme, robíme to a budeme písať viac o takých, ktorí sa usilujú, aby sme sa v športe nevliekli pred krívajúcimi a nepovažovali to za ohľaduplnosť. 

Mnohí Slováci, športovci, funkcionári, tréneri, rozhodcovia sú dobrí nespočetnými spôsobmi svojich výstupov a snažení. Keď však dobrí nie sú, zato ešte nemusia byť zlí, možno sa len bezcieľne vlečú a sú pohodlní. Aj zato sa prikláňame ku komunikácii s ľuďmi, ktorí vedia a chcú!

Publikujeme veci, na ktoré nás v súvislosti so športom a životom upozorňovali okrem iných aj veľké osobnosti svetového futbalu a hokeja, ale aj ďalších populárnych, či menej populárnych športov. Podaktorí z nich na tejto zemi opustili naše rady z tých žijúcich pamätníkov môžeme spomínať množstvo aj významných športových osobností. Počínajúc azda najväčšou športovou osobnosťou v Slovenskej republike, uznávanou celým svetom, doc. PhDr. Jozefom Venglošom, ale aj ďalšími. Spomenúť môžeme, trebárs, Košičana Ladislava Bottlika, ktorého si za jeho prácu a postoje k vodnému pólu váži a uznáva okrem iných aj svetová vodnopólová špička a mnohých ďalších.

Nechceme a nebudeme v tomto článku uvádzať na tomto mieste mená ďalších. Tie sa objavovali a budú objavovať prostredníctvom našich žurnalistických výstupov aj v budúcnosti. Na stránkach časopisu Svet ŠPORTU, časom postupne v odvysielaných reláciách novovznikajúcej internetovej televízie Štúdio Šport TV, i zásluhou rozhlasových liniek v spolupráci s Rádiom Šport. Do takej miery a takého rozsahu, do akej nám budete pomáhať aj Vy. Nepojedli sme všetku múdrosť sveta a životným skúsenostiam i z oblasti športu sa stále učíme. Prostredníctvom komunikácie práve s vami.  Za poslednú dobu dostal náš tvorivý kolektív množstvo podnetov, vypočul množstvo žiadostí a trápení v súvislosti s propagáciou slovenského športu. Zaregistroval vaše konkrétne predstavy a vaše východiská z daného stavu. Vyzývate ísť náročnejšou, ešte kvalitnejšou publicistickou cestou ako doposiaľ. Mnohí chcete pomáhať. Žiadate, aby sa otvorene, funkčne písalo, hovorilo a natáčalo o slovenskom športe. Hlavne o tom, kde sa rodia talenty, kde jednoduchosť rodinného krbu ponúka úprimnosť, serióznosť a priamočiarosť športového „ťahu na bránu“.

Žiadate úprimnosť a konkrétnosť v publicistickom vyjadrovaní o športovom dianí a o vašom podiele na takom smerovaní. Odkrývate a svetu otvárate tie najhlbšie korienky vlásočnicami ľudskej športovej úprimnosti. K takej publicistike nás vyzvali účastníci napríklad nedávneho futbalového turnaja, ktorý usporiadali už po šestnásty raz v krásnej dedinke Zubrohlava na Orave, na ktorom hrali starostovia obcí z okresov Spišská Nová Ves, Vranova nad Topľou, Dolného Kubína a kolektív rímskokatolíckych kňazov zo Spišskej diecézy. Napísali sme podaktorým starostom a starostkám listy, pýtali sme sa ich otázkami na prednosti vidieckeho športu, ale aj ich starostovské sužovania s ním. Na konkrétnu spoluprácu so školami a spoluprácu s ľuďmi v dedinách kde pôsobia. Len čo dostaneme viacero odpovedí, napíšeme o tom konkrétnejšie a obšírnejšie. Za účelom propagácie obecného dobra, spájania ľudí, ktorí pokladajú šport za jednu z dominánt pokojného, krajšieho a lepšieho života.

Škoda, že jelene nemôžu naučiť korytnačky rýchlejšiemu behu. Veľkosť každého z nás by mala spočívať v túžbe splynúť so svojím Ja. Ale je v skutočnosti u každého z nás táto túžba najväčšia? Nepýtali sme sa nikoho, ani sa nechceme našou publicistikou pýtať nahého, kde má šaty a bezdomovca kde má svoj dom... Usilujeme sa prostredníctvom míľnikov hľadať seba samých mediálnym výstupom. Prostredníctvom spomínaných prostriedkov masmediálnej komunikácie, formou športovej publicistiky a prostredníctvom vlastných životov.

Tak ako sa každému ťažko úprimne spoznáva dokonalosť svojho „ja“  ani nám sa vždy všetko nedarí ešte tak, ako to máme zakomponované do našich predstáv. Všetko chce svoj čas, postupnosť. Práve Vy, čitatelia, poslucháči, športoví diváci ste tým najdôležitejším míľnikom našej žurnalistickej cesty. A skúste sa v tomto smere opýtať na formovanie súčasného sveta aj vašich vlastných detí. Primeranou rodičovskou, veríme, že zodpovednou formou. Radi o športovaní práve v tej vašej škole, vašej rodine napíšeme a prinesieme pozitívnu, konkrétnu skúsenosť. Taká je súčasná verejná odpoveď tým, ktorým sme to v priamom kontakte sľúbili pri návšteve obcí, s ktorými sme sa rozprávali, ale aj skupine čitateľov, s ktorými nám život osobne dovolí ešte mnohé pre zdravý život so športom a pri športe, telesnej výchove, hoci len rekreačnej, podrobnejšie prebrať.

Štartom do takej tvorivej činnosti prostredníctvom loga Svet ŠPORTU môže byť pre mnohých z vás aj váš skromný názor, podnet, vaša oponentúra, východisková kritika či iné formy tvorivej činnosti na oblasti a smerovania, ktoré sú tu načrtnuté či ešte vôbec ani nespomenuté. Tešíme sa úprimne na našu spoločnú tvorivú spoluprácu!

Za tvorivú skupinu ľudí s logom Svet ŠPORTU,                         

Jozef Mazár, publicista
mazar @ svetsportu.sk   

Ilustračné foto: Marek Čecho 

0 Komentáre