• Desatoro po slovensky?

    Kráčajúc daždivým víkendovým Štrbským Plesom som sa pristavil pri jednej fotografii. Pri fotografii, vďaka ktorej prežívam vlastné príbehy. Vybavujem si dávne pocity, fantastické nálady, vôňu ľudského dobra, atmosféru slovenskej svetovosti. Do toho okamihu silno bubnuje smutná športová súčasnosť, a tak prirodzene i staroba musí byť pri pohľade na túto fotografiu v súčasnosti smutná, plná ústrkov, závislosti od druhých, duševnej, citovej bolesti. Keby v súčasnosti láska k našim otcom, dedom, matkám či babičkám, láska k rodičom bola samozrejmosťou, nezapísal by som si tam, pri pohľade na túto fotografiu, ktorá je súčasťou textu vetu s otáznikom: Desatoro po slovensky?

    Čítať viac…

Stránky