• Filozofia života mladého človeka ako ju (NE)vidíme: Mladý človek versus staršia generácia - medzigeneračná priepasť?

  Ak sme sa vo viacerých minulých číslach časopisu Svet športu snažili čitateľovi priblížiť problémy z oblasti sociálnej patológie, nerobili sme tak z dôvodu senzáciechtivosti, či z dôvodu zámerného poukazovania na negatívne javy z oblasti závislostí. Cieľom autora tejto rubriky bolo poukázať na fakt, že spoločnosť, my všetci sme kdesi pochybili a sociálno-patologické javy sú teda nevyhnutným následkom zle smerovanej filozofie života, nedostatočnej sociálnej regulácie spoločnosti voči jej členom.

  Čítať viac…

 • ŽIŤ, hoci aj na kolenách

  Nikdy som sa nechcel vracať k udalostiam, ktoré ovplyvnili môj život. Boli väčšinou bolestné. Ani dnes ešte neviem, čo spomienky vo mne vyvolajú – aké pocity, nálady, alebo depresívne stavy. Iba sľub, daný v časoch choroby, sľub sebe i mojim priateľom, ma doviedol k tomuto pokusu. Pretože v poslednej dobe sa mnoho ľudí snaží popísať svoju emigráciu, chcel som sa tiež o to pokúsiť. Emigroval som vlastne dvakrát...

  Čítať viac…

 • Ten turnaj je ódou na futbal, život, jeho etiku!

  Keď ma Mgr. Peter Benedik, významný futbalový tréner predovšetkým nádejných futbalistov, otec myšlienky, pravidelne v Banskej Bystrici organizovať futbalový turnaj chlapcov, ktorí neprekročili vekovú hranicu 13 rokov požiadal, aby som do bulletinu k turnajovým 21. narodeninám medzinárodného futbalového turnaja O pohár Jozefa Vengloša napísal Živé slová, odpovedal som mu: „Peťko, ďakujem, pokúsim sa, lebo aj historiografia tradičného medzinárodného turnaja „O pohár Jozefa Vengloša,“ je plánovaním minulosti. Jeho minulosť, krásu, poslanie, síce zmeniť nemôžeme, ale môžeme vnímať silné stopy tejto tradičnej, nevšednej futbalovej fiesty velikánov prinajmenšom európskeho futbalu s bonbónikom svetovosti, hlavne zásluhou docenta Jozefa Vengloša, dnes nositeľa najvyšších futbalových vyznamenaní FIFA (Order Of Merit – Rad za zásluhy) a UEFA (Diamantový rad za zásluhy).“

  Čítať viac…

 • Zaostrené na Podvihorlatský maratón: Deň harmónie priateľstva na Zemplíne

  Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie v akomkoľvek športovom odvetví je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí v danom športovom odvetví len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie. Ľudsky v systéme ľudských chorôb športovej súčasnosti. Platí to v plnom rozsahu o živote vôbec. Preto v súvislosti s históriou Podvihorlatského maratónu sa utiekam prostredníctvom maratónskych tradícií nielen k legendárnemu výkonu Gréka Feidippa, vyslaného vojvodcom Miltiadom, aby Aténčanom priniesol správu o víťazstve nad Peržanmi, či vnútornému svetu dobra, legendárneho a vo svete aj dnes úžasne obdivovaného, Emila Zátopka. Vynárajú sa mi v tejto súvislosti aj športové snahy Ivana Čoláka z Michaloviec, zakladajúceho člena Podvihorlatského maratónu, Františka Feňáka, z iniciatívy ktorého vznikol Klub bežeckej ligy stovkárov na Slovensku, ale aj predsedu TJ Zemplín Vihorlat Michalovce, PhMr. Alexandra Bugalu, váženého futbalového činovníka, funkcionára, celým vtedajším československým futbalovým zoskupením.

  Čítať viac…

 • Jeho veličenstvo, majstrovský Ružomberok

  Môj bývalý priamy nadriadený, generálny riaditeľ Slovenských celulózok a papierní (Slovcepa) Ing. Štefan Dolák, žiaľ, dnes už nebohý, začal jedno svoje diskusné vystúpenie vyrozprávaním tohto príbehu:
  V istom meste poslali študenta do rabínskej školy. Po roku štúdií, keď sa vrátil domov na prázdniny, sa ho otec opýtal, čo sa v škole naučil.
  - "Naučil som sa, že Pán miluje svoj izraelský národ.“
  - "Ale to viem i bez rabínskej školy“, povedal otec.
  - "Áno, ty to vieš“ odpovedal syn, „ale ja som sa to naučil.“

  Čítať viac…

Stránky