Vodnopólová storočnica a jej súvislosti

Nedávne stretnutie s významným človekom z oblasti plávania a vodného póla, dlhoročným trénerským odborníkom v Dukle Banská Bystrica – Jiřím Walterom, posunulo náš záujem priblížiť čitateľovi tohoročnú 100-ročnicu osláv založenia vodnopólovej súťaže do takej roviny, aby sa o nej písalo skutočne v súvislostiach života tak, ako ju prežívali, videli a presadzovali v intenciách vtedajšieho športu výrazné osobnosti vodného póla.

Čítať viac…