Prezident Medzinárodnej automobilovej federácie odovzdal cenu za II. miesto Slovákovi!

Svetový šport má vďaka pestrosti športového kalendára a špičkových aktérov jednotlivých podujatí taký široký záber, že mnohým zaujímavým a pre svet z rôznych pohľadov aj potrebným aktivitám médiá nevenujú širokospektrálnu pozornosť. Mám na mysli napríklad automobilové preteky historických formulových vozidiel. Predstavte si, v minulom roku v pretekoch automobilov do vrchu v zóne strednej Európy sa stal vicemajstrom takých vozidiel v Európe - Slovák . Jeho meno je František Kmeť, ktorý sa tejto záľube venuje bezmála 50 rokov. Keď od súčasného prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie, Francúza Jeana Todta, preberal toto vysoké ocenenie, viete čo nášmu reprezentantovi hmýrilo najviac mysľou? Aj o tom si budete môcť prečítať v marcovom časopise Svet športu. Nezabudnite si ho zabezpečiť na adrese predplatne@svetsportu.sk

Vaša redakcia

foto: archív Františka Kmeťa

 

Sport: 

1 Komentáre