Nevšedné, ale chvályhodné smerovanie zrakovo postihnutých športovcov

Po majstrovstvách Slovenska družstiev v šachu zrakovo postihnutých športovcov za medzinárodnej účasti, ktoré sa toho roku konali v Banskej Bystrici na prelome mesiacov september a október (29.9. – 1.10.2017) bolo nasledovné poradie: 1.miesto: Markov Živa, Šalamún Janko – Srbsko 2. miesto Jozef Horbaľ, Anton Andráš – Štart Levoča 3.miesto: Martin Mikulec, Vladimír Orviský, ŠK URPÍN Banská Bystrica. Podujatia sa zúčastnilo 8 dvojčlenných družstiev a ceny odovzdával víťazom predseda Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých Mgr. Pavol Valent.

 

Pozorný priaznivec šachu mohol v súvislosti s prípravou podujatia, jej priebehom a vyhodnotením odpozorovať okrem profesionálneho zabezpečenia majstrovstiev aj jeho sprievodné činitele, propagáciu nevynímajúc.

Zásluhou známeho banskobystrického fotografa Jána Miškoviča dostalo toto podujatie aj dokumentačný charakter a mediálne výstupy prostredníctvom viacerých elektrotechnických médií. Spokojnosť na kvalitu hry vyslovil aj predseda komisie šachu zrakovo postihnutých športovcov v Slovenskej republike Martin Mikulec, trojnásobný majster Slovenska v kategórii zrakovo postihnutých šachistov, .známy z viacerých úspešných súbojov aj so súpermi v šachu bez zrakového postihu. Kvalitní rozhodcovia Ing. Martin Longauer a Ing. Igor Longauer, ktorý je ústredným rozhodcom v šachu, zodpovedný prístup organizátorov k tomuto podujatiu len potvrdili.

Na podujatí sa nedalo nevšimnúť, že ho podporoval aj Lions club Banská Bystrica, lebo logo tejto organizácie sa objavovalo tak v hracej miestnosti ako aj pri odovzdávaní cien. Svet športu zaujalo, že Mgr. Pavol Valent využil aj túto pozitívnu aktivitu bezmála 350 registrovaných zrakovo postihnutých športovcov, ktorí vyvíjajú svoju činnosť prostredníctvom  Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých, že sa jej snaží dávať každým prístupom  pečať celospoločenskej vážnosti, odvíjajúcej sa od psychologických a filozofických aspektov športu, ako vzácneho spoločenského fenoména s dôrazom na priority a potreby samotných športovcov, v tomto prípade zrakovo postihnutých šachistov.

„Aktivity, ktoré napĺňajú zámery a poslanie našej organizácie nemôžu a nebudú nikdy dostávať iný rozmer, než ten, ktorý podporuje fair – play konanie na každom úseku našej činnosti“ – podčiarkol ako jednu zo základných myšlienok v rozhovore pre Svet športu. Dal tým prakticky jedinou vetou podnet k tomu, aby Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov dostala v konkrétnych mediálnych výstupoch Sveta športu  pravidelný a hlavne vždy kvalitný stupeň  publicistickej príťažlivosti i potreby. Smerom zo spomenutej asociácie von, k širokým radom fanúšikov športu, ale aj prostredníctvom odozvy samotných čitateľov na to, ako , čo, s akým stupňom kvality a v akom systéme sa rodia tieto na prvý pohľad malé, drobné kamienky športovej mozaiky slovenského športu a aký majú celospoločenský dosah i odraz do vnútra Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých. Už dnes sa dá napísať, že štart takej publicistiky sa vydaril.

Peter Hronček
Foto: Ján Miškovič

0 Komentáre