Lekárky zo Šace realizovali kardiovaskulárny skríning u športovcov na Liptov RIDE

Lekárky Internej kliniky UPJŠ LF Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL, si zriadili provizórnu kardiologickú ambulanciu v telocvični, priamo v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka, na Liptove a vyšetrovali športovcov, ktorí sa zúčastnili podujatia Liptov RIDE. Cyklisti, bežci, skialpinisti, ale aj rekreační športovci, ktorí prišli podporiť svojich kolegov, si nechali natočiť 12 kľudové zvodové EKG + EKG automatický modul na vyhodnotenie rizika náhlej srdcovej smrti počas športu.

Náhla srdcová smrť u športovcov je dnes veľmi diskutovanou témou. Posledný prípad takéhoto úmrtia sme zaznamenali iba začiatkom tohto roka. Preto Nemocnica Košice-Šaca ako prvá na Slovensku zaradila do preventívnych prehliadok pre športovcov aj vyšetrenie rizika náhlej srdcovej smrti. „Dlhodobý vytrvalostný šport kladie z dôvodu vysokej intenzity záťaže zvýšené nároky najmä na pohybový a kardiovaskulárny aparát. Náhla srdcová smrť sa stáva stále diskutovanejšou témou aj medzi odborníkmi. Príčinou náhlej zástavy srdca u športovca môže byť akékoľvek kardiovaskulárne ochorenie. U športovcov starších ako 35 rokov dominuje ako príčina úmrtia koronárna choroba srdca, najčastejšie akútny koronárny syndróm, čiže infarkt myokardu. U mladších jedincov prevládajú geneticky podmienené ochorenia,“ vysvetľuje MUDr. Natália Vaňová, kardiologička Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca a členka tímu FIFA Medical Centre of Excellence.

Od 1. januára 2016 je na Slovensku  v platnosti zákon o športe, ktorý nariaďuje vrcholovým športovcom a talentovanej mládeži minimálne 1-krát ročne absolvovať preventívne športové prehliadky na akreditovanom pracovisku. Keďže Nemocnica Košice-Šaca v minulom roku získala prestížny titul FIFA Medical Centre of Excellence, ktorý udeľuje medzinárodná futbalová federácia FIFA len tým najlepším pracoviskám vo svete, môže sa zapájať do rôznych projektov, ktoré FIFA realizuje za účelom podpory zdravia športovcov, či už je to prevencia úrazov pohybového aparátu, alebo program na prevenciu náhlej srdcovej smrti. Zdravotníci z nemocnice v Šaci sa preto zúčastňujú mnohých športových podujatí a šíria osvetu medzi rekreačnými, ale aj vrcholovými športovcami. Nie je zriedkavé, že si zriadia ambulanciu priamo v dejisku pretekov, ako to bolo aj na spomínanom podujatí Liptov RIDE. Celkovo bolo vyšetrených 32 športovcov, ale napríklad aj známy moderátor podujatia Roman Juraško. Všetkým, ktorí sa zastavili v provizórnej ambulancii zdravotníci zmerali krvný tlak, hladinu cukru v krvi, obvod pása, natočili EKG a zmerali aj množstvo tuku v tele. „Tuk je významný faktor a jeho množstvo je ovplyvnené jednak stravou a jednak pohybovou aktivitou. Väčšina športovcov má vďaka dostatočnému pohybu množstvo tuku v medziach normy, ale strážiť si ho musia aj ľudia, ktorí sa aktívnemu športu nevenujú,“ vysvetľuje MUDr. Katarína Hricová, lekárka Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca.

Vyše polovici vyšetrených športovcov bolo následne doplnené aj ultrazvukové vyšetrenie srdca prenosným echokardiografickým prístrojom. „Záujmom celej športovej medicíny je zabezpečiť zdravotnú bezpečnosť pri športe. Výhodou FIFA Medical Centre of Excellence v Šaci je komplexnosť poskytovaných služieb, vrátane moderných zobrazovacích vyšetrení - moderný, otvorený MRI prístroj či CT pracovisko,“ povedal riaditeľ FIFA Medical Centre of Excellence MUDr. Ján Slávik, MBA. FIFA tím je zložený z lekárov rôznych špecializácií: ortopédov, telovýchovných lekárov, internistov,  kardiológov, fyzioterapeutov. 

Sport: 

0 Komentáre