Olympijský oheň v Dobrej Nive

Olympiáda je len jedna, to vie aj malé decko. Podôb však môže mať do aleluja. Vari i takto zmýšľali tvorcovia myšlienky ešte v roku 2007 pri zrode Žiackej olympiády Mikroregiónu Pliešovská kotlina a odkopírovali jej formu od A po Z. A tak nechýba vztýčenie obecných zástav a olympijskej vlajky, zapálenie olympijského ohňa, olympijský sľub či imitácie kostýmov, aké poznáme zo svätostánku antického Grécka – Olympie.
Dôležité je zúčastniť sa...
Deviaty ročník Žiackej olympiády, ktorej vraj na Slovensku sotva možno nájsť páru, hostila koncom mája ZŠ a MŠ Juraja Slávika – Neresnického v Dobrej Nive. V jej utešenom areáli (tri tenisové dvorce, trávnaté futbalové ihrisko, umelá futbalová tráva, atletický ovál s doskočiskami, asfaltové plochy pre basketbal a, pravdaže, telocvičňa) si v troch vekových kategóriách zmeralo sily 227 školákov z Pliešoviec, D. Nivy, Sásy, Podzámčoku, Babinej, Bzovskej Lehôtky a Brezín, pričom každý žiak reprezentoval svoju obec v atletike, kým v kolektívnych športoch obhajovali aktéri farby svojej školy. A to znamenalo buď ZŠ Pliešovce, alebo ZŠ Dobrá Niva, našlo sa však zopár takých, ktorí navštevujú školy vo Zvolene či Krupine. Disciplín i víťazov v atletike, minifutbale, vybíjanej, volejbale či florbale, a to aj viacnásobných, bolo neúrekom, takže radšej zostaňme pri tom coubertinovskom – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Napokon, tak si to zakladatelia podujatia aj dali do vienka, lebo ide o formu, ktorá dokáže spojiť žiakov, učiteľov i starostov susediacich obcí spod Javoria. A to je teda čo povedať! Bolo naozaj milé sledovať, ako sa predstavitelia samospráv v obecných tričkách zvŕtajú na jednotlivých sektoroch!
Spokojné deti, učitelia i starostovia
PaedDr. Mária Slosiariková, riaditeľka ZŠ D. Niva: „Pre nás je organizácia tejto akcie písmom svätým. Ba vždy sa chceme predstaviť v podobnom duchu ako usporiadatelia veľkých olympiád, a tak scenár štylizujeme do podoby typickej pre Dobrú Nivu. Teda Gavúrky, folklór, osobnosti a podobne. Som rada, že myšlienku i deti prišli podporiť takí velikáni slovenského športu ako Ivan Čierny, Pavol Blažek či Petra Babiaková, to bolo naozaj super. Výsledky i rivalitu ponechajme bokom, hlavné, že deti boli spokojné a keď sú ony, tak sme aj my. Veľká vďaka patrí aj predsedovi ZOMR Pliešovská kotlina Ing. Štefanovi Sýkorovi, ktorý sa do značnej miery postaral o akciu najmä sponzorsky.“ 
Pani riaditeľka bola celá uveličená aj z faktu, že 9. ročník prilákal aj vari pätnásť stredoškolákov, ktorí sa žiackej olympiády v minulosti aktívne zúčastnili a nezabudnuteľné spomienky ich opäť doviedli do školského areálu. Navyše, mnohí z nich sa športu a pohybovým aktivitám nadobro upísali, napĺňajúc tak obsah hlavnej myšlienky podujatia.
Dobronivský olympijský oheň vyhasol. Na rozdiel od „veľkej“ olympiády si však školáci, pedagógovia i predstavitelia samospráv Pliešovskej kotliny dajú randevú už o rok. Ako inak, v duchu tradície a rotácie bude hostiteľom ZŠ a MŠ Pliešovce.

Ján Beňuška
Foto autor článku a Ján Kacian

Sport: 

0 Komentáre