Svedectvo veliteľa, svedectvom veľkých úspechov Dukly!

Foto: Bývalý veliteľ Dukly, Ivan Čierny s autorom publikácie, Jozefom Mazárom, počas pamätného futbalového stretnutia Dukla Banská Bystrica - Dukla Praha, na banskobystrických Štiavničkách. Foto: Marek Čecho


Armádny šport má v Slovenskej republike bohaté tradície a pre svoje historicky dlhodobé organizované poňatie a mimoriadne úspechy, ktoré počas svojej 50 ročnej histórie pod logom Dukly dosiahol je uznávanou súčasťou národnej športovej kultúry.

Šport a armáda, možno pre niekoho na prvý pohľad zvláštne spojenie, ale pri hlbšom zamyslení, prirodzené. Dokumentuje to obsah 224 stránkovej publikácie Svedectvo veliteľa z pera známeho slovenského športového publicistu Jozefa Mazára. Ten aj obsahom tejto knihy prináša svedectvo, že žiadne veľké víťazstvá nie je možné vygumovať z histórie. Dokonca ich sláva bude narastať až sa stanú legendami. 

Titulok knihy by na prvý pohľad mohol zvádzať čitateľa k svedectvu jednotlivca, kultu jednej osoby. Za 50 ročné obdobie existencie Dukly Banská Bystrica však prešla týmto, dnes už aj svetovou slávou ovenčeným klubom, celá rada športovcov, trénerských a funkcionárskych osobností, ktorí sa zaslúžili o slávu československého a slovenského športu. Mnohí špičkoví športovci s logom Dukly na tričkách zúročili svoj talent, vytrvalosť, trpezlivosť a odhodlanie na olympijských hrách či iných významných športoviskách sveta.

V knihe skloňovaný, Ivan Čierny, bol veliteľom Dukly Banská Bystrica plných jedenásť rokov. Prešiel radom odborných funkcií, okrem iného bol desať rokov veliteľom futbalu. Autor napísal, že Dukla tepala veliteľa Ivana Čierneho a tento veliteľ  kul na kovadline športovej a ľudskej odbornosti ostrohy Dukly, ktorými si kliesnila cestu medzi športovú svetovú elitu. Výsledky ukazujú, že autor má pravdu.

Duklu najviac preslávili a zlaté olympijské medaily získali futbalista František Kunzo, cyklista Anton Tkáč, športovci súťažiaci v atletickej chôdzi Jozef Pribilinec a Matej Tóth, vodáci Michal Martikán a Elena Kaliská, zo zimných športov biatlonistka Anastázia Kuzminová. Z trénerov napríklad Jozef Martikán, Peter Mráz, Juraj Benčík, Miroslav Martinák, Jiří Synek, Peter Schlank, Peter Benedik, Jiří Valter, Tibor Kiss a mnohí ďalší v knihe menovaní i nemenovaní, vďaka ktorým  Dukla žije ! Samotná spoločnosť si vysoko cení víťazstvá a schopnosti športovcov Dukly merať si sily s najlepšími športovcami planéty. Práve títo ľudia, tieto športové osobnosti "ozdobili" knihu okrem svojich bohatých skúseností aj kvalitnou fotografiou. Zásluhou odborníkov - fotografov. Mareka Čecha, Jána Miškoviča, Ivany Roháčkovej, Pavla Uhrína, Jána Lukyho a Vladimíra Veverku.

Knihu možno zároveň  vnímať aj ako prejav vďaky všetkým, ktorí prispievali a prispievajú k úspešnému zdolávaniu míľnikov na tejto náročnej ceste. Ako to mnohí robili, ako sa k tomu stavali, ako rozmýšľali, aké tréningové metódy používali a používajú, i to naznačujú riadky tejto publikácie. Tým jej dávajú trošku iný rámec, než len rámec pamätnicového charakteru. Ako potvrdzuje priložená pozvánka rozdistribuovaná mnohým, ktorí sa priamo na uvedenej histórii poprepletanej súčasnosťou podieľali, slávnostné vyprevadenie knihy k čitateľovi bude vo štvrtok 5. októbra 2017 v Banskej Bystrici. Nie náhodou v predvečer centrálnych osláv 50. výročia vzniku Dukly Banská Bystrica.

Lev Starew

0 Komentáre