Talent ešte nepredstavuje kvalitu

Fotografia: Stanislav Bomba (uprostred) patrí medzi tých rozhodcovských veteránov, ktorí ešte často s píšťalkou na futbalovej tráve dokumentujú svoju dobrú fyzickú a psychickú pripravenosť na futbalové zápasy. Bolo tomu tak aj počas tohoročného stretnutia futbalových internacionálov Dukly Banská Bystrica a Dukly Praha na banskobystrických Štiavničkách. Kolektív futbalových veteránov pražskej Dukly priviedol na trávnik olympijský víťaz František Štambacher (v žltom drese) a domáci kolektív internacionálov vybehol pod kapitánskou taktovkou olympijského víťaza Františka Kunza (v modrom drese) Počas zápasu pôsobili v úlohe čiarových asistentov skúsení ligoví rozhodcovia Jaroslav Jekkel (prvý zľava) a Ľubomír Samotný (prvý sprava). Foto: Marek Čecho/ Svet ŠPORTU


Novembrový seminár programu Talent bol príjemnou a záživnou bodkou za jesennou časťou futbalového ročníka 2017-2018 . Budúce možné rozhodcovské  nádeje nášho slovenského futbalu, ich mentori a členovia komisie rozhodcov Stredoslovenského futbalového zväzu (ďalej SsFZ), mohli naplno prepojiť pracovný účel s regeneráciou v krásnom Terchovskom údolí Malej Fatry.

Seminár otvoril príhovorom predseda komisie rozhodcov SsFZ Ján Tomčík. Zdôraznil v ňom, že „mať talent ešte neznamená, zúročiť ho . Bez sústavnej práce na sebe to nepôjde ani na úseku skvalitňovania vlastného rozhodcovského výkonu. Tak to potvrdila prax aj mne samotnému, ale aj tu prítomným vašim mentorom, vedúceho programu Talent  Ivana Roštára, nevynímajúc.“ Po jeho slovách prišli na rad vedomosti a ich previerky prostredníctvom testov v slovenskom, ba aj anglickom jazyku. Pravidlo XI. - Hráč mimo hry približovali prednáškovým spôsobom mentorky Miroslava Migaľová a Mária Súkeníková, dlhoročná asistentka v štruktúrach rozhodcov FIFA. Piatkový večer 3. novembra zakončili oddychom vo wellness.

Sobota ráno patrila stabilizačným cvičeniam so zameraním na rozvoj sily v jadre tela . Teoretickú  časť  začali prednáškou Fyzická príprava rozhodcu, opäť v podaní Miroslavi Migaľovej a Márie Súkeníkovej. Je dobré, že v nej podstatnú časť venovali mentorky svojim skúsenostiam, vďaka čomu talentovaným chlapcom odovzdali mnoho využiteľných rád do tréningového procesu. Prednášku pozičného postavenia rozhodcu odprezentoval skúsený dlhoročný ligový rozhodca, dnes inštruktor futbalových zápasov Viliam Vais. Vystúpenie konkretizoval a pretkával svojimi bohatými skúsenosťami. V poobednajších hodinách venovali účastníci seminára pozornosť prednášku tímovej spolupráci a dohovoru pred stretnutím. Túto oblasť živo, funkčne, zaujímavo približoval rozhodca  FIFA Michal Očenáš. Na základe odozvy účastníkov dalo jeho vystúpenie mladým, talentovaným rozhodcom množstvo cenných informácií do budúcnosti.

Po ňom  sa Viliam Vais - zaoberal problematikou držanie súpera, pričom svoju obsahovo kvalitnú prednášku dokumentoval a prípad po príklade vysvetľoval názornými ukážkami prostredníctvom videozáznamov. V najočakávanejšej časti seminára Rozboru problémových situácií samotných štrnástich talentov, mali možnosť odprezentovať ich videá zo stretnutí, ktoré následne prediskutovali za účasti ich mentorov, ktorými sú v pôsobnosti Stredoslovenského futbalového zväzu Michal Očenáš, Mária Súkeníková, Peter Chládek, Stanislav Bomba, Viliam Vais, Miroslava Migaľová, Miroslav Fajčík a Anton Ihring.

Nedeľné dopoludnie 5. novembra 2017 patrilo prednáškam Michala Očenáša. Konkrétne sa nimi venoval zakázanej hre rukou a manažovaniu zápasu rozhodcom. V týchto prednáškach si účastníci seminára jednak osvojili výklady z teórie a súbežne mali sami možnosť zapájať sa do videozáznamov svojim sprievodným výkladom pri objasňovaní zakázanej hry rukou. P. Očenáš veľmi pútavo a zaujímavo približoval aj osobnostné zrenie futbalového rozhodcu po mentálnej, fyzickej, ale i vedomostnej stránke. Medzi prednáškami absolvovali účastníci seminára tréningovú jednotku v okolitej prírode zameranú na strednú intenzitu behu. Túto časť seminára odborne viedli Anton IhringMiroslav Fajčík.

Najskúsenejší a najstarší mentor na podujatí, dlhoročný ligový rozhodca z čias federálnej československej futbalovej ligy - Stanislav Bomba nielen talentovaným rozhodcom, účastníkom seminára, ale aj pre Svet ŠPORTU okrem iného povedal:  „Byť talentom ešte neznamená, byť kvalitným futbalovým rozhodcom, byť kvalitným človekom. Úspešné dozrievanie v tomto smere chce veľa pracovitosti a osobnej driny. Chce to samoštúdium, chce to sústavné zdokonaľovanie sa spoznávania futbalových súvislostí, chce to dobrú životosprávu, vnútornú vyrovnanosť, určitú inteligenčnú schopnosť, rozširovanie svojich poznatkov nielen z oblasti futbalových pravidiel, ale i psychológie. Dobrý futbal sa hrá vždy vtedy ak sú kvalitný hráči a najlepšie, na ihrisku takmer neviditeľní, ale presní a objektívni rozhodcovia.“

Pre Svet ŠPORTU pripravil Igor Roštár,
člen komisie rozhodcov SsFZ, zodpovedný za úsek práce s talentovanými rozhodcami

 

Text pod fotografiu:

 

Sport: 

0 Komentáre