Olympijské odkazy budúcnosti, slová pre súčasnosť

Župné mestečko na juhu Slovenska, Šahy, sa stali zásluhou Olympijského klubu Alojza Szokolyiho dejiskom priateľského stretnutia úspešných olympionikov bývalého Československa so študentmi tamojších stredných a základných škôl. Písal sa 8.február 2016. Už deň predtým nastúpili atlétky Eva ŠuranováAnna Chmelková, atléti Jozef Plachý, Juraj Benčík a Peter Tichý, hádzanárka Mária Ďurišinová, basketbalista Justín Sedlák a futbalisti Anton Urban s Jaroslavom Borošom na ozdravovacie pobyty do Kúpeľov Dudince a.s., ktoré trvali týždeň, presnejšie od 7. do 13. februára toho roku. Mohlo sa tak stať, lebo tie pobyty ekonomicky vykryla Nadácia Slovenského olympijského výboru, ktorej predsedom predstavenstva je Ing. Anton Siekel.

Nuž a práve Olympijský klub nášho prvého olympionika Alojza Sokola v Šahách pripravil v uvedený pondelok pre svojich vzácnych hostí bohatý a zaujímavý program plný príjemných stretnutí a návštev inštitúcií v regióne. Po ich milom, veľmi dôstojnom privítaní predsedom OK A. Szokolyiho Šahy Františkom Révészom a primátorom mesta Šahy Štefanom Gregorom, ktoré uskutočnili v sieni Mestského úradu Šahy, nasledovala beseda so študentmi stredných a základných škôl Šiah. Zúčastnilo sa jej 180 prítomných žiakov, ale aj viacerých dospelých. Besedu moderoval v divadelnej sále Ladislav Gáspár, člen miestneho  OK Šahy, paraolympijský víťaz z Athén 2004 v stolnom tenise. Olympionici sa predstavili v tom najlepšom svetle. Samostatnými príhovormi dokumentovali, že ich vedomosti a poznanie sú neobmedzené, predstavivosť  obopína zemeguľu, pamäť a skúsenosť  nevtieravo podčiarkujú mladým - poučte sa zo včerajška, žite pre dnešok, dúfajte v zajtrajšok. Hlavne motivačnými prvkami  vytvorili príjemnú atmosféru so svojimi historkami a dali možnosť deťom sa inšpirovať  ich životnými skúsenosťami spojenými predovšetkým so športom. Autogramiáda a spoločné fotenie poskytli učiteľom telesnej výchovy, žiakom aj ďalším prítomným priestor na osobné rozhovory. Po obedňajšom oddychu  sa presunuli k Synagóge v Šahách, na tamojší Európsky dvor, kde za všetkých položila bývalá úspešná hádzanárska reprezentantka, olympionička Mária Ďurišinová  veniec k pamätnej tabuli Alojza Szokolyiho. Muža, ktorého si prisvojujú na základe historickej minulosti za svojho tak Maďari ako aj Slováci. Prítomní olympionici akoby chceli rozhádanému svetu pripomenúť, že práve šport, to Coubertinovo, zbližuje a nie rozbíja či rozdeľuje!

Vedúci Múzea v Šahách, Tibor Pálinkás, olympionikom v krátkosti predstavil mesto Šahy a priestor, kde sa nachádza pamätná stena jeho významných osobností /okrem iných aj pamätná tabuľa atléta Alojza Szokolyiho a futbalistu Ferdinanda Daučíka, rodáka zo Šiah/. Po návšteve pamätného domu Alojza Szokolyiho v obci Bernecebaráti, (Maďarsko) kde ich pozdravil bývalý starosta, učiteľ telesnej výchovy László Kertész, položil veniec k hrobu Uhorského atléta Szokolyiho (A. Sokola, rodáka z Hronca pri Brezne) člen družstva Európy v atletickom stretnutí s Amerikou, Jozef Plachý.

Šahy mali svoj veľký deň. Mali možnosť privítať významné osobnosti športu, ktoré už od 60-tych rokoch minulého storočia reprezentovali našu vlasť, vtedajšie Československo. Mali možnosť sa s nimi porozprávať,mať ich pri sebe blízko, podať si s nimi ruky, vypočuť si ich životné historky a sledovať ich stále živé nadšenie, keď sa hovorí o význame a potrebe športu pre všetkých. Juraj Benčík zaujal a potešil  nasledovnou myšlienkou: „Šport je pre mňa náboženstvo, životná filozofia, ktorá je spojená so slovami ako priateľstvo, tolerancia, fair play a možnosť  vidieť svet. Šport pre mňa dal všetko, čo som v živote potreboval“.

Vo večerných hodinách boli už olympionici hosťami vedenia Kúpeľov Dudince a.s.. Slávnostného stretnutia sa zúčastnil aj Anton Siekel. Podľa slov podaktorých olympionikov, blízkych našim zdrojom pre tieto články, stretnutie malo vysokú spoločensko – poznávaciu úroveň pretkávanú zaujímavými debatami aj z oblasti filozofie a psychológie nielen športového, ale každodenného života. V tomto smere zvlášť zaujalo  vystúpenie generálneho riaditeľa Kúpeľov Dudince a.s.., JUDr. Slavomíra Brzu. Nechýbali ani odľahčujúce prvky spomienok na šport, pri športe v súvislostiach života a keď olympionici úprimne ďakovali Nadácii SOV za zorganizovanie tohto podujatia, podaktorým z nich naskakovali aj zimomriavky z dojatých a prežívaných chvíľ. Veď to bolo prvé také stretnutie usporiadané Nadáciou SOV v rámci existencie Slovenského olympijského výboru. Aj preto sa také riadky píšu nevšedne, ale o to úprimnejšie.

A. Révészová

foto: Marek Čecho/ Svet ŠPORTU

0 Komentáre