Deklarácia Vráťme šport do rodiny vyráža na osvetovú cestu

Banská Bystrica, 14. novembra 2017 | Júnovým podpisom Deklarácie Vráťme šport do rodiny sa úloha naozaj vrátiť šport do slovenskej rodiny neskončila. Športové osobnosti, ktoré sa stretli na Deň detí v Banskej Bystrici, na športovú konferenciu Dieťa, rodič, šport organizovanú časopisom Svet ŠPORTU, očakávajú, že sa k nim postupne pridajú osobnosti aj z iného prostredia a spoločne budú šíriť 12-bodový návod na to, aby sme všetci spoločne úplne nezleniveli.

Deklarácia je naformulovaná tak, aby od prezentovaného pohľadu na aktuálnu situáciu v pohybovej kultúre v slovenských rodinách, v školách i v spoločnosti a návrhoch východísk, došlo aj na prevzatie konkrétnej zodpovednosti za realizáciu nastoleného okruhu tém. Časopis Svet ŠPORTU toto posolstvo pravidelne rozosieva vo svojich článkoch a príspevkoch. Deklarácia je totiž výzvou aj príslušným ministerstvám, aj športovým zväzom, ale aj, napríklad, samosprávam.

Na platforme Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 sme pokračovali niekoľko týždňov po konferencii v diskusii s primátorom Jánom Noskom a jeho kolegami o šírení ideí z Deklarácie. Debatovali sme na pôde mesta, na ktorého príklade je radosť sa pozerať, ako vo svojej novo zaujatej komunálnej línii vytvára napríklad podmienky na športovanie detí a rodín v obnovených školských dvoroch a telocvičniach. Titul Európske mesto športu 2017 naozaj otvoril pánty na mestskej kase a vložil finančné zdroje do takej potrebnej rekonštrukcie mestských a školských telovýchovných zariadení. Na pohladenie duše autorov Deklarácie, ale, samozrejme, nielen ich.

Videli sme na vlastné oči, s akým nadšením prijali Banskobystričania i obyvatelia okolitých obcí zasnežený bežecký okruh na plážovom kúpalisku slúžiaci po celú minulú zimu širokej verejnosti. Ako sa tam stretávali na bežkách dedkovia a babky so synmi a vnukmi. Videli sme ako školáci vytiahli na dvory žinenky a nové cvičebné pomôcky na záver minulého školského roka napríklad na Golianovej ulici v Banskej Bystrici a ukázali, aj olympijským víťazom Anastasii Kuzminovej a Matejovi Tóthovi, ako by mohli vyzerať školské hodiny telesnej výchovy povedzme pod blankytnou oblohou.

Šírenie tohto posolstva zo srdca Slovenska pokračuje aj cez Slovenský olympijský výbor. Nielenže prezident SOV Anton Siekel svojou osobnou prítomnosťou aktívne vstupoval do formulovania záverov Deklarácie Vráťme šport do rodiny v júni 2017, ale ďalej spoločne hľadáme prieniky a možnosti posunúť ich do praxe. Napríklad aj tým, že v stredu na Štrbskom Plese sa budú môcť členovia Rady Združenia miest a obcí Slovenska zoznámiť s Deklaráciou Vráťme šport do rodiny. Vypočujú si, pod čo sa svojou prítomnosťou v Banskej Bystrici podpísali takí športovci ako Matej Tóth, Michal Handzuš, alebo paralympionička Anna Oroszová.

Je symbolické, že spomínaná prezentácia na Štrbskom Plese bude spojením hodnôt, ktoré priniesla Banská Bystrica ako jej hodnotný vklad Európskeho mesta športu 2017 a čo môže priniesť 12-bodová Deklarácia Vráťme šport do rodiny pre budúcnosť nových generácií rodičov a ich detí v kontexte zdravšieho životného štýlu, akým momentálne vysedáva Slovensko. Nádejáme sa, že samosprávy uchopia príležitosti pomenované v Deklarácii práve pre nich. Vypichneme, napríklad, úlohu otvoriť športoviská v správe miest a obcí, respektíve školských a iných športových zariadení, bezodplatne či za symbolické vstupné na vymedzený čas pre športovanie rodín.

Pochodeň Európskeho mesta športu preberá na rok 2018 po Košiciach a Banskej Bystrici starobylá Nitra. Máme pocit, že aj ona sa chce rozhýbať, v pôvodnom zmysle tohto slova. Skúsenosti dvoch predchodcov sa rozkošateli a dali aj nášmu deklaratívnemu snaženiu optimistický smer. Nosíme v sebe predstavu, že Nitra potiahne káru ďalej na najlepších príkladoch. A predstavitelia samospráv budú čoraz viac myslieť na pretavenie záverov Deklarácie Vráťme šport do rodiny do konkrétnych príkladov aj v ich mestách i obciach.

Viac o Deklarácii Vráťme šport do rodiny na www.svetsportu.sk/deklaracia.

Ivor Lehoťan, hovorca konferencie Dieťa, rodič, šport
Foto: Marek Čecho/ Svet ŠPORTU

1 Komentáre