Michalovce žijú olympijským športom

Mesto Michalovce v spolupráci s Olympijským klubom Michalovce, športovcami z materských, základných, stredných škôl a športovcami seniormi z tohto mesta zo srdca Zemplína športujú v duchu posolstva k olympiáde v Rio de Janeiro 2016.

Začnime michalovskými stredoškolákmi, ktorí sa maratónskou štafetou 42x1 km pridali k posolstvu k Riu 2016. Do tejto štafety sa zapojili tri stredné školy Gymnázium P. Horova, Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola technická v počte 126 žiakov. Dokonca súťažne, medzi sebou. Zvíťazilo Gymnázium Pavla Horova Michalovce pred SOŠOaS a SOŠT.

Pokračovali seniori, ktorí sa svojou VIII. Mestskou športovou olympiádou seniorov taktiež pridali k tomuto posolstvu. Najprv súťažili v streľbe zo vzduchovky a v stolnom tenise a neskôr si merali sily v atletických disciplínach. Pretekári z 10 klubov, starší ako 62 rokov, predvádzali úžasné športové výkony. Najlepší budú mesto reprezentovať aj na krajských majstrovstvách.

Olympijská pochodeň zavítala aj na Mestskú športovú olympiádu detí z materských škôl

Zúčastnilo sa jej 32 detí z ôsmych materských škôl mesta Michalovce. Deti súťažili v piatich disciplínach: beh, skok z miesta, preskakovanie kruhov, jazda na kolobežke a hod kriketovou loptičkou.

Olympiádu otvoril primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák za účasti vedúcej Odboru školstva a športu Ing. Kataríny Polákovej, odbornej referentky Odboru školstva pre šport Mgr. Lívie Kalaninovej, riaditeľky základnej školy na Ul. J. Švermu 6 Mgr. Ivone Kobilicovej, predsedkyne Rodičovského združenia PaedDr.  Adriany Repelovej a riaditeľky Mestskej ligy MŠ v pohybovej zdatnosti Anny Berdákovej.

Na dodržiavanie pravidiel v duch fair play a na výkony detí v jednotlivých disciplínach dohliadali rozhodcovia - reprezentant Slovenského národného mužstva  v hokeji na Zimných olympijských hrách  v r. 2002 Richard Šechný, manažér a tréner HK Michalovce  Mgr. Jozef Kužma, Ľubica Donnerová trénerka JUDO ŠK Zemplín, učiteľ telesnej výchovy Mgr. Erik Anguš, a zástupca futbalu bývalý reprezentant MFK Zemplín Tomáš Kozár. Zdravotný dozor zabezpečovala počas olympiády  MUDr. Martina Kolesárová.

Olympiády sa zúčastnil aj predseda Olympijského klubu Michalovce PaedDr. Jozef Uchaľ, ktorému malí športovci odovzdali pre športovcov letnej olympiády v RIO de Janeiro pekné pohľadnicové pozdravy s prianím veľa športových úspechov a medailí. Sladkú odmenu v podobe „olympijských mafinov“ dostali najmenší športovci.

Posledné dni v tomto týždni patrili žiakom zo základných škôl, ktorí na svojej už XXXIV. Mestskej športovej olympiáde v kolektívnych športoch a atletike taktiež športovali v duchu Posolstva k Riu 2016. Mesto Michalovce – Odbor školstva a športu, Základná škola na Ul. J. A.  Komenského 1 v Michalovciach a Olympijský klub v Michalovciach boli organizátormi už XXXIV. ročníka mestskej športovej olympiády žiakov michalovských základných škôl v atletike a v kolektívnych športoch a to v basketbale, hádzanej a vo volejbale. Dvojdňovej olympiády sa zúčastnili michalovské základné školy, Cirkevná základná škola sv. Michala a Osemročné gymnázium na Ul. Ľ. Štúra 26 v Michalovciach. V troch vekových kategóriách si meralo sily viac ako 600 detí. Počas prvého dňa sa odohrali zápasy v skupinách, v piatok 10. 6. 2016 sa súťažilo v atletike a súčasne prebehli finálové zápasy kolektívnych hier.

Mestskú športovú olympiádu, ktorá sa niesla v duchu posolstva k letnej olympiáde v Riu 2016 za prítomnosti predsedu Olympijského klubu v Michalovciach PaedDr. Jozefa Uchaľa, odb. zamestnankyne ŠÚ Mgr. Lívie Kalaninovej z Odboru školstva a športu Mestského úradu v Michalovciach, ako i riaditeľov uvedených škôl slávnostne otvoril  viceprimátor mesta MUDr. Benjamín Bančej. Všetci účastníci olympiády boli svedkami zapálenia olympijského ohňa, ktorý niesli úspešní mladí atléti usporiadateľskej školy ako i olympijského sľubu všetkých pretekárov a rozhodcov. Po kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci usporiadajúcej školy, nasledovali súťaže v jednotlivých atletických disciplínach. Počas olympiády prebiehala vedomostná súťaž o olympizme ako aj vyhodnocovanie výtvarných prác žiakov na tému Posolstva k Riu 2016 Olympijským klubom v Michalovciach.

Odmenou pre najlepších jednotlivcov ako i kolektívy boli medaile, diplomy a športové poháre, ale predovšetkým pocit víťazstva na stupni víťazov v duchu olympijského hesla „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“. Čo je najdôležitejšie, v prípade športu Michaloviec nejde o jednorazovú, haló akciu, športové podujatia v tomto centre Zemplína majú popri tradícii celoročnú športovú náväznosť.

Lívia Kalaninová
foto: wikipedia

0 Komentáre