Keď je Dukla srdcovkou...

Fotografia: „V drese s logom Dukly hrávalo veľa futbalistov európskeho a svetového formátu. Stačí menovať Masopusta, Viktora, Nehodu a mohol by som i ďalších. Nezastieram, potešilo ma, že sa mi dostalo tej pocty prevziať v Dome armády v Prahe pri príležitosti 70. výročia založenia armádneho športu vysoké ocenenie za zisk zlatej olympijskej medaily spolu s ďalšími spoluhráčmi z Dukly Praha – Jánom Bergrom (v hornom rade štvrtý zľava) Františkom Štambachrom (v hornom rade siedmy zľava) a Oldřichom Rottom (v dolnom rade prvý zľava),“ povedal František Kunzo (na zábere piaty zľava v hornom rade). Táto historická fotografia žijúcich olympijských víťazov s logom Dukly, ktorých pozvali organizátori do Prahy (mimochodom na nej nechýbajú ani oštepár Ján Železný, Katarína Neumanová a ďalší) vznikla 21. novembra 2018 práve na slávnostnom stretnutí v Prahe. Z trénerov bol okrem iných ocenený aj dlhoročný tréner mládežníckych futbalových reprezentácií Československa a Slovenskej republiky Peter Benedik a z novinárov ocenili autora viacerých knižných publikácií o Dukle, scenáristu a režiséra dokumentárnych portrétov o olympijských medailistoch Dukly, Jozefa Mazára. Foto: Ivana Roháčková/ Duklasport 

Slávnostné stretnutie so všetkými tými, pre ktorých je Dukla srdcovou záležitosťou a ktorí sa zúčastnili 21. novembra toho roku v Dome armády Praha osláv 70. výročia vzniku armádneho vrcholového športu bolo pre mňa osobne vzácnou chvíľou návratov k žijúcim i nežijúcim pamätníkom slávy vrcholového športu pod logami ATK – ÚDA- Dukla. To, čo vypovedajú archívy a výsledky o armádnom športe od čias kedy vznikol i prierez 70-ročnicou armádneho športu urobil podľa mojej skromnej mienky skutočne majstrovsky jeden z tých, ktorý všetkých na spomenuté slávnostné stretnutie pozval, človek spojený s Duklou pupočnou šnúrou – plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., riaditeľ Armádneho športového centra Dukla Praha. Mimochodom, rodák z Košíc.

Samozrejme, bez účasti Ministerstva obrany Českej republiky by sa celá tá skvelá paráda konať nemohla. Prečo? Ľudia, ktorí sa zaslúžili o vznik športu v armáde i tí, ktorí v týchto šľachetných myšlienkach ďalej pokračovali a pokračujú vytvárali a vytvárajú skvelé hodnoty, ktoré je pre moju maličkosť v tomto príspevku ťažké priblížiť. O to viac je potrebné podčiarknuť, že práve ľudia, olympijskí víťazi, majstri sveta, majstri Európy, ich tréneri, realizačné tímy, ale i mnohí ďalší po sebe zanechali a stále zanechávajú dielo prostredníctvom športu, presahujúce dobu v ktorej žili a žijú, ale aj hranice štátu, v ktorom Dukla znela a znie hrdo.

Osobnosťami z košatého zdravého stromu Dukly sa to na stretnutí len tak hemžilo. Mnohí z nich si vo svojej histórii v súvislosti s logom Dukla zapisujú príslušnosť k Dukle Banská Bystrica. O každej osobnosti Dukly nemožno na malej ploche priblížiť to svojské čaro, vďaka ktorému zostanú na večnosť veľkými, šľachetnými, nezastupiteľnými aj odkazom pre budúce generácie.

Preto si dovoľujem svojim kratučkým príspevkom poďakovať organizátorom za tú úžasne profesionálne a majstrovsky pripravenú udalosť, ktorej sa dotklo osobne niekoľko stoviek zaujímavých ľudí, ktorí spojili svoje životy s armádou a športom v nej. Robím tak v dobrej viere zachovať súrodenecký vzťah staršej a skúsenejšej, isto i bohatšej sestry z Českej republiky, od ktorej sa tá mladšia zo Slovenskej republiky učí dnes už tiež systémovo a systematicky prenikavejšie pripomínať generáciám, ktoré prídu po nás, že Dukla bola, je a žime v presvedčení - aj zostane - učiteľkou športu. Vzácnou, erudovanou, vyhľadávanou, potrebnou.

Som presvedčený, že i vďaka týmto riadkom bude všetko, čo malo v spomenutý deň v Prahe nádych slávy a jedinečnosti dostávať počas ďalších rokov, desaťročí ba i storočí praktickú podobu. Včera večer, keď som dával na papier tieto riadky mi nechýbala na stole od 21. novembra 2018 v mojej knižnici jedna z najvzácnejších publikácií od majstra fotografie Jana Saudka - Hviezdy. Cítim vzrušenie, ale i pokušenie vyjsť von so svojou pravdou: 

Písať roky o skvelých dcérach a synoch nášho národa, bolo a zostalo pre mňa odkazom z Dukly historickej a vďaka knižke: Můj tréning a závodění som už v rannej mladosti zacítil záchvevy lásky k športu, armádnemu zvlášť. Bola to pre mňa motivácia ako hrom. Do dnešných dní si pamätám sviežim spôsobom opísané etapy atletického vzostupu pána Emila Zátopka až k vrcholným výkonom vo svetovej atletike. Aj dnes sa snažím učiť ako je potrebné čím ďalej, tým viac, technické údaje zo športu oživovať detailmi zo zákulisia duše športovca.

Aj keď pani Dana Zátopková nemohla na slávnostné stretnutie medzi nás prísť, keď mi pán plukovník Jaroslav Priščák odovzdával Pamätnú medailu pri spomenutých oslavách, v mojom vnútri som hlas tejto nie len svetovými víťazstvami ale i umeleckosťou ľudskosti zdobenej vzácnej ženy v sebe cítil. Vnútorne som sa červenal. Na jednom ročníku Memoriálu Josefa Odložila sa ma opýtala na meno známeho reprezentanta v skoku do výšky zo slovenského Šariša, konkrétnejšie Prešova z obdobia, kedy aj ona pretekala. Nevedel som ho. Išiel som telefonovať priateľovi, aby som si to meno na večnosť zapamätal. Štefan Stanislay. Vtedy som sa sám pred sebou vo svojom vnútri tiež úžasne červenal.

Šport v Dukle a s Duklou nie je pre tisícky ľudí drobulinkou epizódkou. Šport s Duklou a v Dukle je úžasnou hodnotou svetového majstrovstva, ľudskosti. Pre mňa ako novinára – publicistu žriedlom úžasných ľudských veličín, ktoré v sebe nosia zodpovednosť za výkon, vlastné chcenie. Je to pre mňa stále alma mater troch dcér života – viery, nádeje a už spomenutej zodpovednosti. Len ľuďom, pre ktorých je Dukla srdcovkou môžem byť za to povďačný, že sa môžem v nej dotýkať hviezd. Preto také slová adresujem aj všetkým, ktorí čítajú Svet ŠPORTU či Duklasport. Zároveň všetkým vinšujem v novom roku 2019 hlavne veľa zdravia a skvelé úspechy!

Jozef Mazár, publicista

0 Komentáre