Juraj Benčík: Máme aspoň matnú informáciu, koľko medzi nami žije v súčasnosti zdravých ľudí!?

Prinášame vám celé znenie úvodného príhovoru ambasádora konferencie Dieťa, rodič, šport, Juraja Benčíka.

Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia!

S úctou Vás vítam v mene organizátorov a osobitne v mene svojom na konferencii s názvom Dieťa – rodič – šport s podtitulom „Vráťme šport do rodiny“.

Keďže som prijal úlohu ambasádora podujatia, ktoré sa s takým zameraním na území Slovenska ešte nekonalo, toto ma predurčuje prihovoriť sa Vám. Priznávam sa verejne, dlho som rozmýšľal aký obsah dať môjmu príhovoru. Všetci viem, že žijeme v dobe širokých lakťov, egoizmu, nezáujmu nie len o druhých, ale o všetko, čo sa nás osobne nedotýka. Ba dokonca žijeme v dobe, kedy sa nezaoberáme často úprimne ani sami sebou, ba ani vlastnými deťmi.

Zdá sa mi, že sme dnes sami k sebe až tak cynickí, že si dokonca nevážime ani úžasný podiel telesnej výchovy a športu na odstraňovaní ľudských neduhov, ktoré štartujú v spoločnosti už u ľudí s veľmi mladým vekom a čo je najboľavejšie, štartujú v tom najzákladnejšom kamienku našej existencie- v rodinách! Na štart sa okrem mnohých rodín s nezdravým životom čoraz viac stavajú aj  mnohé školy. Mám na mysli hlavne základné, stredné i vysoké. Neviem, či sa nám dnes podarí aspoň íverovite zachytiť prečo  systémy v nich napomáhajú až príliš často žiť dnes nezdravo. Pojmy rodič, učiteľ, tréner, športový funkcionár, ministerský úradník ba v mnohých prípadoch aj minister sme dehonestovali a dehonestujeme aj ďalej.

Najhoršie je, že si o nich v spoločnosti už v našich predstavách klameme, nahovárame a licitujeme, čo je pre mňa ako žiadateľa materiálnych statkov v tomto systémovom marazme najvýhodnejšie. Stres, uponáhľanosť, pracovná vyťaženosť, neistota z budúcnosti, nedostatok financií. Často skloňované témy v médiách, ale žiaľ, viac ako často bez analytických východísk. Nadávanie, neodbornosť, rozbíjanie kvality, to nie sú cesty k náprave. Ani u mládeže neorganizovaný voľný čas a mnohokrát aj „výchova ulice“. S týmito problémami sa stretáva kvantum ľudí, ale oveľa menej si nás tento problém púšťa cez seba, budem veľmi úprimný, bez toho, aby sme ho konečne spoločne riešili.

Bol som aktívnym športovcom, som trénerom, pracujem v súčasnosti s detičkami a tým často komunikujem aj s ich rodičmi. Zavše si čo – to povieme ako je tomu u nás v súčasnosti v tom našom  športe? Akú úlohu zohrávajú média, škola, športové zväzy, ministerstvá, rodina? Nedávno sme sa na príklade našej Dukly mohli presvedčiť akí sme prostredníctvom médií nefunkční a tým škodíme posunu ku kvalite. Polopravdy a cielená lož chyby neodstránia. O hokeji rozprávať nebudem. Zďaleka nemám právo ani média kritizovať.  Ale tie verejnoprávne by chorobe, ktorá už nadobudla stav spoločenskej výstrahy, východiskovú, odbornú pozornosť venovať mali!  Ak k tomu pridružíme u mnohých mladých fakt duchovnej prázdnoty, často absenciu zmyslu plnohodnotného života, na rad prichádza pojem, ktorý mnohým z nás spôsobuje zimomriavky: Závislosť!

Človek z nej hľadá únik v konzumácii alkoholu, drog, či pri hracích automatoch, ale aj pri mnohých iných aktivitách, pri ktorých jedinec nadobúda črty závislosti. Napríklad závislosť na moci funkcionárskej, na moci športových arbitrov, na moci politickej a podobne.
Odborníci Vám povedia, že závislosť, nie je len chorobou tela, ale predovšetkým duše. Závislý človek počas svojej „kariéry závislosti“ stratil tiež mnoho sociálnych zručností či návykov, ktoré sú u zdravého jedinca bežné. Tu sa natíska otázka: Koľko skutočne  jedincov dnes máme v našej spoločnosti? Máme aspoň matnú informáciu, koľko medzi nami žije v súčasnosti zdravých ľudí!? Mnoho sa dnes medzi laikmi hovorí o drogách,  menej o alkohole a dopingu v športe, čo nie je o nič menej nebezpečné ako tolerovanie u žiakov nenavštevovanie praktických hodín telesnej výchovy. Stačí sa   na celú plejádu uvádzaných negatív pozrieť otvorenými očami.
Redakcia časopisu Svet ŠPORTU tak robí roky, má svoje poznatky, slušne buduje dlhoročne aktív odborne podkutých spolupracovníkov, pomerne dobre pozná stav od roku 1989, kedy sa tieto neduhy začali v našej republike čoraz viac šíriť a dnes sú v stave národného ohrozenia. Hovorím to preto, lebo s týmto periodikom i jeho predchodcami spolupracujem roky. Je tu aj mesto Banská Bystrica, ktoré sa prihlásilo robiť šport v zdravom prostredí a pre zdravie. O meste nebudem hovoriť, lebo je,  spoluorganizátorom tejto aktivity v pozícii vzácnej a nevšednej – je, totižto, európskym mestom športu. Nuž a je tu aj naša Dukla. Dnes pomaly 50 ročná a s ňou aj noša skúseností množstva ľudí, množstva rodín, Preto sa Svet ŠPORTU, Európske mesto športu Banská Bystrica, VŠC Dukla Banská Bystrica rozhodli aj takýmto spôsobom, za vašej nepostrádateľnej účasti hľadať funkčné odpovede na nastolené i mnou nespomenuté otázky, hlavne však nachádzať východiská z daného stavu – prečo je tomu tak? Organizátori očakávajú, že na tejto konferencii nedostane prednosť formálna frázovitosť teoretických traktátov. Ani olympijskí víťazi, ani špičkoví lekári, ani úspešní psychológovia, ani učenliví murári nežijú z prázdnych, a v praxi neuskutočniteľných či neuskutočňovaných fráz. Organizátori sa preto snažili dať na konferencii priestor ľuďom s bohatými výsledkami, skúsenosťami z praxe, ľuďom ktorí vedia a chcú! Spájajú teóriu s praxou tak, že majú a poznajú náročné cesty ku konkrétnym výsledkom svojej práce. Na úsekoch športu ako cieľa a športu ako prostriedku.

Verím a očakávam, že na tejto konferencii odznejú fundované vystúpenia na rôzne témy, ktoré sme naznačili, či nenaznačili, ale mali by byť riešené a vo verejnosti dlhodobejšie diskutované (na úrovni škôl s rodičmi a pedagógmi, základných, stredných i vysokých škôl, na úrovni športových zväzov, vo vedení miest a obcí, ale i štátu). Tieto zásadné funkčné referáty budú od takých osobností, ktoré si na dané témy zaslúžia vystúpiť z už načrtnutej výslednosti svojej práce. Viacerí pozvaní prišli, podaktorí z rôznych dôvodov nie. Tí čo sme tu, pripravme sa komunikovať, vyzbrojujeme sa argumentmi, porovnávajme sa s pokrokovým svetom, hlavne pozitívne v daných oblastiach konajme, aby celkový výsledok konferencie bol užitočný pre celú veľkú rodinu nás Slovákov v prepojení na svet. Pritom si iste uvedomujme, že pochádzame z malých rodín, malých stavebných, ale tých najdôležitejších kamienkov nezastupiteľných a úžasne potrebných zdravých chrámov života.

Prajem úspešné pokračovanie konferencie a plodné výstupy z nej.

0 Komentáre