Konferencia "Dieťa, rodič, šport" bude 1.- 2. júna v Banskej Bystrici

Súčasná slabá pohybová zdatnosť detí sa ukazuje ako vážny civilizačný problém. Skupina odborníkov z rôznych oblastí sa zíde 1. a 2. júna 2017 v Banskej Bystrici na konferencii s názvom Dieťa, rodič, šport, aby pomenovala problémy a hľadala odpovede na otázku prečo naše deti málo športujú?. Práve v Banskej Bystrici, ktorá je Európske mesto športu 2017 a má bohaté športové tradície, budeme dva dni diskutovať v Robotníckom dome s plejádou odborníkov zo športu a na šport.

Táto konferencia s podtitulom Vráťme šport do rodiny je unikátna svojím rozsahom na Slovensku. Organizuje ju Svet športu v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Univerzitou Mateja Bela a VŠC Dukla Banská Bystrica. Na konferencii vystúpia významné športové osobnosti, odborníci zo športovej praxe, z oblasti výchovy detí, psychológie, sociológie, lekárstva a publicistiky. Vo štvrtok 1. júna sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici uskutoční o 10.00 h tlačová konferencia pre médiá s hosťami, medzi ktorými budú prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel, viceprimátor mesta Banská Bystrica Martin Turčan, či hokejista Michal Handzuš. Zástupcov médií takisto pozývame na talkshow o záveroch konferencie, ktorá sa uskutoční 2. júna o 17.00 h v Robotníckom dome. Závery konferencie Dieťa, rodič, šport poslúžia ako návod na riešenie problémov v danej problematike, ktoré by mali byť priamo aplikovateľné do každodenného života dieťaťa, rodiča, rodiny, školy, športového klubu a samosprávy.

Prípravný výbor konferencie Dieťa, rodič, šport

0 Komentáre