Ženy nie sú len ozdobou mužov, ale aj futbalu

Prvý tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.

Keď som  roku 2005 písal spomienkový materiál v časopise Na hrane (predchodca dnešného Sveta športu – pozn. autora) o žene, futbalistke, Jolane Krajníkovej, dovolil som si len tak pre seba, nie na papier, parafrázovať výrok francúzskeho spisovateľa Honoré de Balzaca, realistu a romantika v jednej osobe len preto, aby ma to motivovalo zaoberať sa históriou ženského futbalu i naďalej. Ten jeho výrok som si dovolil dokonca upraviť takto: Ženy, futbalistky, sú ako  španielske domy - majú mnoho dvier a málo oblokov. Je ľahšie vniknúť do ich futbalových sŕdc, ako do nich nazrieť.“ Odvtedy som sa rozprával s viacerými bývalými futbalistkami  Československej i Slovenskej republiky. Dokonca som urobil rozhovory s Jankou Hanzelovou (časopis Na hrane jeseň 2004 – pozn. autora) a Marcelou Lukáčovou (časopis Na hrane 2003 – pozn. autora) i ďalšími, aby sa už o ženách – futbalistkách napísané, potvrdilo. 
Dokonca z histórie, najdôležitejšou osobnosťou ženského futbalu Angličankou Nettie Honeyballovou, ktorá založila prvý európsky futbalový klub v Anglicku, ktorý mal názov British Ladies Football Club. „ V roku 1894 som založila tento klub, aby som ukázala svetu, že ženy nie sú len ozdobou mužov či ich užitočnou vecou. Nechápem, kde set nabral presvedčenie, že sú veci, do ktorých ženy nemajú čo hovoriť, lebo tie veci sú v kompetencii mužov. Nemôžem sa dočkať dňa, kedy ženy zasadnú po boku mužov v parlamente a budú môcť vyjadriť svoj názor na spoločnosť, predovšetkým na veci, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú“ – dalo sa vtedy pri založení spomínaného futbalového klubu počuť.
 Je fascinujúce, že prvý oficiálny ženský futbalový klub vznikol o 10 rokov skôr, ako ženy získali volebné právo. V roku 1969 bola založená ženská futbalová asociácia z názvom Woman´s FA. V súčasnosti sa ženský futbal  mnohých krajinách sprofesionalizoval a rozšírila sa jeho popularizácia. Aj napriek tomu, súperil o priazeň so svojím veľkým bratom, mužským futbalom. Na olympiáde sa ženský futbal objavil po prvý raz v dvadsiatych rokoch minulého storočia. Medzi najsilnejšie národné futbalové tímy patria USA, Nemecko, Nórsko, Čína, Japonsko, Švédsko a Brazília. Je len otázkou času kedy a či vôbec dobehne ženský futbal ten mužský. 
Prečo toto teraz všetko píšeme?  V piatok 18. marca toho roku vedenie časopisu Svet športu rokovalo o systematickej spolupráci tohto časopisu so Slovenským futbalovým zväzom v zastúpení jeho prezidenta Jána Kováčika. Hovorilo sa aj o ženskom futbale. Práve podrobne spracovaná história by mohla byť odrazovým mostíkom dlhodobej systémovej a systematickej spolupráce. Následne, po rokovaní na Slovenskom futbalovo zväze, som si dovolil v rozhovore s prvým trénerom slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie po vzniku Slovenskej republiky  roku v 1993, Dušanom Kučerom, vysloviť  názor: Ženy nie sú v súčasnosti len ozdobou mužov, ale aj futbalu.
                                                                                                                            

Jozef Mazár 
Foto: Marek Čecho

Sport: 

0 Komentáre