Slovenský futbal mal a má svetových velikánov

„Páni, viem, že ste múdri, skúsení a vzdelaní, ale podľa mňa tí, ktorí majú veľkú moc a funkciu, nemôžu mať dialóg s nikým. Alebo sa mýlim?...“ – pýta sa v rozhovore svojich učiteľov a priateľov Jozef Mazár, dlhoročného športového lekára a chirurga MUDr. Antona Kopčáka (uprostred) a skúseného publicistu v oblasti športu PhDr. Jozefa Kuchára (napravo). Foto: Marek Čecho, Svet ŠPORTU


Najskôr som si prečítal článok, ktorý adresoval aj internetovým novinám Slovenský rozhľad. Ten som pred tlačovou besedou Jána Kozáka okamžite uverejnil. Keď som si nechal uležať čo na tlačovej besede odznelo, požiadal som ho o rozhovor.PhDr. Jozefa Mazára, ktorého poznám dobých 5 desaťročí. Ako športovca, potom študenta, neskôr redakčného eléva, ale aj ako autora mnohých závažných publicistických článkov či zaujímavých kníh hlavne zo športu, ale vždy sa dotýkajúcich aj súvislostí života.

Môžeš verejnosti prezradiť, čo pre teba povedal Ján Kozák počas tlačovej besedy, o ktorej sa dnes toľko hovorí? Patríš medzi tých, ktorí publikujú o živote ľudí v športe a pri športe trochu inak ako sme v našich slovenských zemepisných šírkach zvyknutí?...
Áno?... (prekvapujúci smiech) Nemyslím si to. Skôr možno viac rozumiem reči srdca. Podľa mojej mienky odvaha každého z  nás nespočíva v slovách, spočíva vo voľbe. Osobne sa chcem aj touto cestou pánovi Kozákovi poďakovať, že si vybral vlastnú slobodu. Svojim vyjadrovaním aj počas besedy potvrdzoval, že láska k futbalu  sa nerodí a ani nežije zo slov a nie je možné ju slovami vysvetliť. Tobôž už nie peniazmi.  Na základe ním povedaného vo mne vyvolal  ešte hlbšie presvedčenie, že svojím sebectvom sme zničili toľké talenty a kvalitné veci aj v slovenskom futbale, že to na prvý pohľad ani neregistrujeme.. A svojou pýchou a nadutosťou na vlastnú hlúposť sme spôsobili okolo seba dosť žiaľu iným. Veľmi veľa bolesti. Účinný spôsob, ako toto zastaviť, je tiež bolesť. Pýtam sa sám seba, ako s ňou narábať? Aj o tom som ako začínajúci novinár dosť načúval, keď mi napríklad pán docent Vengloš, ktorého za kvalitu jeho práce uznáva celý futbalový svet, hovoril o mnohých konkrétnych futbalových príkladoch z futbalu, v ktorých sa prelínala radosť so žiaľom. Ján Kozák bol v jeho reprezentácii tvorcom hry, bol to skvelý futbalista, poznal dobre a pozná aj dnes zákulisné praktiky ako likvidovať kvalitu skutočnej lásky k futbalu. Kto pochybuje, že Ján Kozák skutočne miluje futbal, nepozná tohto mimoriadne zaujímavého človeka. Možno práve preto,  lebo im chýbajú skutočné dotyky futbalovej lásky. Takým ľuďom by mohol svojou prácou a trénerskými praktikami aj zavadzať...

Prinajmenšom  zaujímavý postreh a úvaha. Máš sám naporúdzi aj príklady, že tak to funguje?
Samozrejme, že mám. V prvom rade Jánovi Kozákovi verím. Sám sa vyše 40 rokov pohybujem vôkol špičkových športovcov., trénerov, funkcionárov či futbalových rozhodcov. Teraz som dopísal ďalšiu knihu o futbale. Rozprával som sa o všeličom s množstvom zaujímavých futbalistov, ktorí hrali Ligu majstrov, ktorí registrovali futbalové pády a vstávania v špičkových európskych futbalových kluboch. Mám za sebou množstvo rozhovorov s najlepším futbalistom Európy Josefom Masopustom, ktorého citujem  v úvode svojej knižky Futbaloví anjeli a démoni. Mal som skvelých učiteľov. Napríklad vlastného otca, ktorý mal za sebou iba 3 ľudové školy, ale univerzitu života počas II. svetovej vojny. Bol jeden čas obecným sluhom, prežil ruské zajatie, nehanbil sa povedať, nepôjdem robiť to, čomu nerozumiem. Svoje úniky netopil v alkohole. Patenty na rozum neexistujú. Veľa  podnetov i skúsenosti mi dal do života i generálny riaditeľ Slovcepy, spoločnosti celulózy a papiera v Slovenskej republike, Ing. Štefan Dolák. Aj na mohých príbehoch iných ľudí pri futbale a v iných sférach som pochopil, želáska je väčšia než príval slov. O láske sa nediskutuje. Láska je. Preto Ján Kozák, podľa mojej mienky, hľadá ako udržať, ba zvýšiť kvalitu práce v slovenskom futbale. Nie som jeho obhajcom, ale som rád, že som mohol  vidieť a načúvať slovám a pohľadom, ktoré dotvárali atmosféru tlačovej konferencie, aké v našom slovenskom futbale pauzujú. Ale to je už iná oblasť debaty.

Dobre. Takže čo odporúčaš mladým redaktorom?
Ja im neodporúčam nič. Skôr im ďakujem, že ma nútia stále sa vzdelávať a získavať ďalšie skúsenosti. Mimochodom, na tlačovej besede som videl i skúsených, ostrieľaných redakčných kozákov, medzi ktorých radím napríklad pána Jozefa Kšiňana. Ak sme už pri Jánovi Kozákovi, jeho myšlienky i slová  boli počas celej tlačovej besedy stále pokojné ako hladina jazera. Aj vďaka tomu neprevrátil, lebo nechcel, úžasnú silu vlastných životných i odborných hodnôt. Verejne krásne demonštroval pokoj vlastnej mysle. Dobrí a statoční rodičia budú vždy úprimne, z celého srdca milovať svoje vlastné deti, aj keď sú často zlé a spôsobujú svojim najbližším úžasný zármutok. S pomocou kníh života sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole. Ak niekto skutočne nevie, že nevie, nemôže vedieť, že to nevie. Ak sa nechce ani naučiť, zbytočne pri takom strácať čas. Môj recept pre môj vlastný život. Mám za sebou veľa pádov i veľa ťažkých vstávaní, aby som podporoval ľahostajnosť. Byť ľahostajným voči sebe samému je najhoršia vlastnosť, ktorá sa mi aj dnes ťažko odstraňuje. Preto som sa rozhodol odpovedať ti na tvoje otázky. Spýtam sa ťa však predsa na jedno, ako skúseného novinára. Dovolíš mi tento rozhovor, ktorý si urobil uverejniť ako premiérový na portály svetsportu.sk, ktorý si za oných čias tiež obohatil svojou publicistikou? Môžem ho tiež uverejniť na vlastnom internetovom portály sportlandia.sk?

Samozrejme. Rozumiem ti prečo to chceš urobiť Už Brigitte Bardotová povedala, žev dnešnej dobe ľudia uznávajú len peniaze. Peniaze prepadli ľudské srdcia, city i mozgy, prenikli i do hĺbky ľudského pohľadu. Peniaze, internet a televízia sú dve matky súčasnej spoločnosti. Dialóg medzi ľuďmi takmer neexistuje. Dnešná doba nedovoľuje snívať. Poznám obidva portály. Tak svetsportu.sk, ako aj Športlandia.sk a taktiež ich zameranie. Poslúž sebe i iným. Pokúsim sa to potom zopakovať v internetových novinách Slovenský rozhľad a skutočne ti úprimne ďakujem, že si sa rozhodol na túto tému rozprávať.

Pripravil Jozef Kuchár

Sport: 

0 Komentáre