Nevšedné, netypické skloňovanie turnaja O pohár Jozefa Vengloša

Fotografia: Žiadna slza futbalového žiaľu malého dieťaťa  sa neznáša horšie než spomienka na šťastie v dobe nešťastnej prehry aj na futbalovom turnaji O pohár Jozefa Vengloša. Pán docent Jozef Vengloš takto utešoval nie jedného začínajúceho futbalistu na tomto krásnom, milom, dôstojnom demonštrovaní futbalovej krásy v súvislostiach života. Foto: Ján Miškovič 


To skloňovanie začalo, vlastne, len včera. V oáze ticha a pokoja, v Kúpeľoch Dudince a.s. „Neviem pochopiť, čo môže byť krásne na halovom futbalovom turnaji malých detí, ktorí sa, prakticky futbal iba učia hrať?“ zvedavo sa ma v tamojšom wellnes centre opýtala krásna žena, s ktorou sme skloňovali rámce života v súvislostiach.

Odpovedal som: "Na futbalovej mladosti je krásne to, že môže obdivovať futbalovú krásu bez toho, aby chápala futbalové súvislosti. Ak má v blízkosti naporúdzi vzácne veličiny európskeho či svetového futbalu, vtedy je ten obdiv fantastický.

Skúsme si položiť v tejto súvislosti inú otázku: Existuje na svete niečo krajšie  ako keď vás vaša myšlienka odvedie na tie miesta, kde túži byť vaše srdce?... Už 24 rokov sa v čare jagavých Vianoc snúbia také myšlienky s krásou a úžasnou hodnotou podujatia, kde je futbalom 14 ročných detí a mladších skloňovaný život.

Od roku 1989 aj za zmysluplných, krásnych melódií harmonikára Vladka Gašpíra, ktorými sa šinie tíško, ale zreteľne, slávnostne, ale bez okázalého pátosu ľudskej pýchy ozvena slov:

Vinš zdravia tentoraz z futbalu detí aj pre Vás nech pokojom a úprimnosťou Vianoc žiari,
ďakujeme všetkým za pomoc, spoluprácu, múdre rady, rok odchádza znova starý.

V novom roku prajeme všetko, čo radosť vzbudí, prajeme lásku, porozumenie, lebo toto spája ľudí,
prajeme priateľov, čo dokážu tvorivo, zdravo žiť,
prajeme úprimne milovať , každému Vášmu srdcu blízkemu milovaný byť!

A potom už prichádza na rad samotný futbal. Rozhodcovia Ivan Tokár a Ivan Šimko píšťaľkou otvoria ďalší verš krásnej hry, akou futbal detí isto je. V sobotu 16. decembra 2017 budú tieto verše detskej futbalovej poézie na palubovke športovej haly Dukly Banská Bystrica, na Štiavničkách skloňovať chlapci zo Slovana Bratislava, Dukly Banská Bystrica, Futbalovej akadémie Benekolu z Košíc, JUPIE Banská Bystrica, výberu Stredoslovenského kraja a FK ŠŽ Podbrezová. Začiatok je o 9.00 hod. a predpokladané ukončenie podujatia o 16.00  hod.

O podujatí viac v našej stálej rubrike Venglošov pohár.
Peter Ondavský

Sport: 

0 Komentáre