Neteoretizujme, balastu bolo dosť, konajme!

Šéfredaktor časopisu Svet športu Jozef Mazár na MS v ľadovom hokeji v Moskve v rozhovore na uvedené témy s hviezdou svetového hokeja minulého storočia, Vladimírom Petrovom (vpravo)

 

Žijeme v dobe širokých lakťov, egoizmu, nezáujmu nie len o druhých, ale o všetko, čo sa nás osobne nedotýka. Zdá sa, že sme dnes sami k sebe až tak cynickí, že si dokonca nevážime ani úžasný podiel telesnej výchovy a športu na odstraňovaní ľudských neduhov, ktoré štartujú v spoločnosti u ľudí s veľmi mladým vekom. Dokonca mnohé školy i systémy v nich napomáhajú žiť dnes nezdravo. Pojmy rodič, učiteľ, tréner, športový funkcionár, ministerský úradník ba v mnohých prípadoch aj minister sme dehonestovali a dehonestujeme aj ďalej. Najhoršie je, že si o nich v spoločnosti už v našich predstavách klameme, nahovárame a licitujeme, čo je pre mňa ako žiadateľa materiálnych statkov v tomto systémovom marazme najvýhodnejšie.
Stres, uponáhľanosť, pracovná vyťaženosť, neistota z budúcnosti, nedostatok financií. U mládeže zasa neorganizovaný voľný čas a mnohokrát aj „výchova ulice“. S týmito problémami sa stretáva kvantum ľudí, no nie každý  tento zápas vyhrá. 
A ako je tomu u nás v športe? Akú úlohu zohrávajú média, škola, športové zväzy, ministerstvá, rodina? Ak k tomu pridružíme fakt duchovnej prázdnoty, absenciu zmyslu života, na rad prichádza pojem, ktorý mnohým z nás spôsobuje zimomriavky. Závislosť! Človek z nej hľadá únik v konzumácii alkoholu, drog, či pri hracích automatoch, ale aj pri mnohých iných aktivitách, pri ktorých jedinec nadobúda črty závislosti. Napríklad na moci funkcionárskej, na moci športových arbitrov, na moci politickej a podobne.
Závislosť, totiž, nie je len chorobou tela, ale predovšetkým duše. Závislý človek počas svojej „kariéry závislosti“ stratil tiež mnoho sociálnych zručností či návykov, ktoré sú u zdravého jedinca bežné. Otázka dnes stojí dokonca tak či dnes máme aspoň matnú informáciu, koľko medzi nami žije v súčasnosti zdravých ľudí!? Mnoho sa dnes medzi laikmi hovorí o drogách,  menej o alkohole a anabolikách v športe, čo nie je o nič menej nebezpečné ako tolerovanie u žiakov nenavštevovanie praktických hodín telesnej výchovy.. Navyše, alkohol je spoločnosťou tolerovaný a mnohokrát aj prehliadaný na športoviskách i neďaleko nich. Stačí sa prejsť a na celú plejádu uvádzaných negatív pozrieť otvorenými očami.
Redakcia časopisu Svet ŠPORTU tak robí roky, má svoje poznatky, slušne buduje dlhoročne aktív odborne podkutých spolupracovníkov, pomerne dobre pozná stav od roku 1989, kedy sa tieto neduhy začali v našej republike čoraz viac šíriť a dnes sú v stave národného ohrozenia. Preto sa redakcia rozhodla na základe vlastných skúseností zorganizovať medzinárodnú konferenciu s titulkom:
Zdravie, šport, telesná výchova – aké sú a aké by mali byť?
 A podtitulkom:
Prijmime závery, predložme ich vláde SR a odstraňujme chyby!

Nedovoľme už viac teoretizovať na dané témy tým, ktorí doteraz iba teoretizovali a výsledky protidrogovej osvety sú nulové, alebo v praxi z pohľadu pozitív pre zdravý život takmer žiadne.
 Dajme na konferencii do popredia ľudí, ktorí vedia a chcú! Spájajú teóriu s praxou tak, že majú a poznajú náročné cesty ku konkrétnym výsledkom svojej práce.
Na úsekoch športu ako cieľa a športu ako prostriedku. Na konferencii odznejú fundované vystúpenia na rôzne témy, ktoré sme naznačili, či nenaznačili, ale musia byť riešené a vo verejnosti dlhodobejšie diskutované ( na úrovni materských škôl s rodičmi a pedagógmi, základných, stredných i vysokých škôl, na úrovni športových zväzov, vo vedení miest a obcí, ale i štátu) Tieto zásadné funkčné referáty budú od takých osobností, ktoré si na dané témy zaslúžia vystúpiť z už načrtnutej výslednosti svojej práce.
 Máme na mysli napr. špičkových trénerov typu Juraja Benčíka z atletiky, Jána Filca z hokeja, Juraja Sanitru z biatlonu, špičkových žurnalistov Petra Šurina z futbalu, Ivora Lehoťana z biatlonu, Marcela Merčiaka z futbalu, novinára a športového manažéra Jozefa Korbela, ale aj rodičov napríklad z oblasti vzácnych športových osobnosti, ktoré dnes vychovávajú svoje ratolesti, od súčasných aktívnych športovcov typu Danky Bartekovej, Anastázii Kuzminovej, Eleny Kaliskej, Michala Martikána, Patra Sagana, skúsených športových funkcionárov  Ladislava Assványiho, Ivana Čierneho, mladých športových manažérov Richarda Galoviča, Petra Korčoka, ale i ďalších nemenovaných. Chceme po konferencii zosumarizovať vypovedané, vybrať to najlepšie, najpotrebnejšie a predostrieť na verejnú diskusiu. Otvorme takej diskusii mediálne kanály nielen v centrálnych médiách.
Skrátka pripravme sa komunikovať, vyzbrojujeme sa argumentmi, porovnávajme sa s pokrokovým svetom, hlavne pozitívne v daných oblastiach konajme.

Jozef Mazár, šéfredaktor časopisu
Foto: Jozef Rejdovian

0 Komentáre