Národné športové centrum podporuje športovcov, osvetu a venuje sa aj medzinárodnej spolupráci!

Národné športové centrum( ďalej NŠC), ktoré má sídlo v Bratislave,sa okrem samotnej podpory športovcov, osvety športu a vzdelávania, venuje intenzívne aj medzinárodnej spolupráci s relevantnými inštitúciami. Je dlhoročným členom Asociácie profesionálnych športových centier (ASPC), ktorá patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné inštitúcie pre vrcholový šport. Tento rok poverila Európska komisia Národné športové centrum koordinovaním Európskeho týždňa športu a výrazným krokom bolo vytvorenie spolupráce s Kubou v oblasti športuna základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národným inštitútom športu, telesnej výchovy a rekreácie Kubánskej republiky pre spoluprácu v oblasti športu.

Na základe predmetného memoranda o porozumení došlo koncom minulého roka k zintenzívneniu komunikácie medzi predstaviteľmi SR a Kuby, konkrétne Národného športového centra a Národného inštitútu športu, TV a rekreácie. V súčinnosti s Kubánskou ambasádou v Bratislave komunikácia prebiehalaza účelom prerokovaniaďalšej bilaterálnej spolupráce a konkrétnych opatrení pre prípravu sústredenia športovcov SR na Kube. Zúčastnené strany sa dohodli, že sa v rámci bilaterálnej spolupráce zamerajú na rozvoj športov ako sú atletika či box, ale aj ďalšie, ktoré sú zaujímavé a majú potenciál pre obe krajiny.

Predbežná dohoda je a prebiehajú praktické kroky k tomu,  že skupina vybraných talentovaných mladých boxerov, reprezentantov SR, sa približne v prvej polovici roku 2016 zúčastnína spomínanom športovom sústredení na Kube, v spolupráci s kubánskou boxerskou reprezentáciou.

Bude to technicko-taktická príprava pred medzinárodnými vrcholovými podujatiami /ME, MS a kvalifikačné turnaje na OH 2016 RIO/. Kuba patrí medzi boxerské veľmoci a ich štýl boja je uznávaný na celom svete. Učiť sa od nich a trénovať podľa ich „boxerskej školy“ prinesie do nášho tímu a našim reprezentantom veľa potrebných nových zručností a skúseností na medzinárodnú konfrontáciu. 

Od spolupráce s Kubou si sľubujeme napredovanie talentovaných športovcov SR vo vybraných športoch a získavanie skúsenostíod kubánskych športovcov, najmä mládežníckymi športovcami SR, ale aj výmenu skúsenosti a poznatkov medzi športovými odborníkmi, či už v športovo-tréningovej oblasti alebo v oblasti vzdelávania v športe oboch krajín.

Riaditeľom Národného športového centra je Boris Čavajda, ktorého sme sa pri zrode tohto článku okrem iného opýtali:

Môžete byť konkrétny a môžete menovať medzinárodné úspechy, ktoré v ostatných dňoch vrcholoví športovci s logom NŠC dosiahli?

Budem veľmi konkrétny a hneď spomeniem dva. Ten prvý aj ten druhý prišli zo svetových športovísk len včera t.j. 22. februára toho roku. Prvý by som priblížil takto:Na 18. ročníku halového atletického mítingu Erdgas v nemeckom Chemnitzi si slovenskí atléti vybojovali dve prvenstvá. Matúš Bubeník, ktorý ešte v minulom roku bol v podpore NŠC, vyhral po úspešných stredajších štátniciach na Masarykovej univerzite v Brne súťaž výškarov výkonom 221 cm, ktoré prekonal na prvý pokus. Na 400 m žien triumfovala športovkyňa NŠC Iveta Putalováčasom 53,68 sekundy o 5 stotín pred Poľkou Ptakovou. Pre zverenku trénera NŠC Marcela Lopuchovského to bol prvý triumf na štvorstovke v halovej sezóne 2016. Aj ten druhý je veľmi zaujímavý a znie: Austrálska jarná príprava slovenských kanoistov na divokej vode prináša ovocie. Na druhých testovacích pretekoch sezóny na olympijskej trati v Penrithe triumfovali kanoista Matej Beňuš (člen Športového centra polície) a kajakárka Jana Dukátová, ambasádorka NŠC. Pre Janu Dukátov boli majstrovstvá Oceánie prvou súťažnou previerkou sezóny.

Blahoželáme! Športoví odborníci vedia, že Národné športové centrum zabezpečuje prípravu našich športových reprezentantov. Okrem tých, ktorí sú členmi VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠKP Bratislava. Podaktorých ste už spomenuli v dvoch profesionálne priblížených správach. Môžete spomenúť ešte ďalších, ktorí boli resp. sú členmi NŠC?

K tejto vašej otázke by som skôr, než odpoviem na opýtané doplnil, že NŠC zabezpečuje pre naše športové špičky aj trénerov, materiálne zabezpečenie a športoviská, ale aj diagnostiku trénovanosti a sociálne zabezpečenie. A okrem už spomenutých by vám to mohli potvrdiť napríklad aj tie, ktoré už dnes sú inde, napríklad v banskobystrickej Dukle. Spomenúť môžem Veroniku Velez Zuzulovú, o ktorej to platí. To isté sa vzťahuje na Petru Vlhovú, či na mnohých ďalších, ktorí sú dnes v inom vrcholovom stredisku. My sme centrom, ktoré sa dnes stará najmä o športovcov do 23 rokov. Máme dohodu s Duklou Banská Bystrica, že tých úspešných , ktorí prekročia vekovú hranicu 23 rokov, zamestnajú v Dukle. My potom dávame znova priestor mladším, z pohľadu úspešnosti na medzinárodnom poli tým najperspektívnejším. Čo sa týka mládeže, spolupracujeme hlavne so zväzmi. Komunikujeme v rámci oponentúr so všetkými mladými úspešnými športovcami a ich trénermi, nuž a v rámci tých oponentúr dochádzame k záverom prečo by tu mali vlastne byť. To znamená, že my nezaradzujeme do NŠC ľudí svojvoľne, ale rešpektujeme kritériá dané Ministerstvom školstva, vedy a športu.

Prezradíte dnes o koľkých mladých športovcov sa staráte dnes?

My sme od minulého roka začali novú stratégiu, vytvorili sme kategórie A, B, C, D. Do A, B,Csa dostáva automaticky mladý športovec, ktorý dosahuje vo svojej vekovej kategórii špičkové buď svetové či európske výkony. Do D kategórie zaradzujeme najväčšie talenty, ktoré nám dávajú zväzy. Príkladom môže byť napríklad box, kanoistika či ďalšie, kde tých najtalentovanejších navrhli príslušné zväzy. Aby som bol konkrétnejší, máme tu asi 30 takých, ktorí splnil náročné kritéria pre A, B, C skupiny v tej „déčkovej“ máme viacej mladých ľudí. Máme tu aj kolektívne športy – hokejovú 20 –ku, volejbalistky či basketbalistky.

Pripravili Peter Seriš a Jozef Mazár

Foto: Marek Čecho

0 Komentáre