Na Zemplíne záujem o plávanie

Je dobré ak nám na plaveckú tému prichádzajú tak do časopisu ako aj na web stránku také aktuality a zábery, aké prinášame aj dnes. Toto je pohľad na mladých plavcov na jednej súťaži v Bratislave. Podobné snímky dnes zdobia aj kvalitu plávania na Zemplíne konkrétne v Michalovciach. 

 

Plávanie žiakov a žiačok základných a stredných škôl „O pohár primátora mesta Michalovce“ malo v srdci Zemplína dobrú kvalitatívnu úroveň. Na sklonku tohoročného apríla v Mestskej plavárni Michalovce napísali účastníci i organizátori  Mestskej súťaže v plávaní žiakov a žiačok základných škôl ďalšie riadky zaujímavých športových dejín tohto regiónu. Súťažilo sa v troch kategóriách A(3. - 5. ročník), B(6. – 7. ročník) a C(8. – 9. ročník) chlapcov a dievčat v jednotlivých plaveckých disciplínach a v štafetách. Víťazi získali titul školský majster mesta Michalovce.
 Po nich nasledovali študenti a študentky michalovských stredných škôl, ktorí taktiež súťažili v jednotlivých plaveckých disciplínach a v štafetách.  Že je o plávanie v tomto meste záujem svedčí aj bohatá účasť žiakov a žiačok zúčastnených škôl. Dá sa, teda stručne napísať, že kvantitu v michalovskej plaveckej vode násobila kvalita! A to je pre zdravie ľudí v tomto regióne dobrá zvesť.

Lívia Kalaninová

Sport: 

0 Komentáre