Múzy a šport z Dudiniec a Hokoviec do sveta!

Foto: Tak to vyzeralo počas vernisáže vo výstavnej sieni  rekonštruovaných priestorov Kaštieľa v Hokovciach. Otváracím slovom sa k účastníkom vernisáže, medzi ktorými nechýbali ani známe trénerské osobnosti športu Miroslav Martinák a Peter Benedik, prihovoril primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný. Svojim vystúpením dal podnet k zaujímavým debatám viacerých na vernisáži zúčastnených. Na snímke živo diskutujú MUDr. Milan Urbányi a Marián Kompánek (vpravo). Foto: Ján Miškovič


Vychutnával som  v tej chvíli šálku čaju, keď mi dlhoročný funkcionár Dukly Banská Bystrica, podplukovník vo výslužbe, alebo ak chcete, v mladosti bežec na 110 metrov cez prekážky, michalovský rodák Július Nyarjás  do telefónu vyčítal, že nejdem do Hokoviec, dedinky, ktorá tvorí oázu ticha a pokoja spolu s Kúpeľmi Dudince, kde varia s umelcami z viacerých krajín Európy , typický zemplínsky slivkový lekvár... Neodvážil som sa mu oponovať, že čaj - potecha nebies, pravé bohatstvo prírody, upokojujúci liek záruka zdravia, poradca štátnikov, panenská láska, nektár múz a nápoj lásky mi robí dobre, lebo píšem o športe. Práve do rubriky Múzy a šport, ktorá tvorila súčasť obsahu časopisu Svet ŠPORTU ešte počas celého roku 2015.

Po niekoľkých dňoch sa mi dostala prostredníctvom internetových liniek pred oči fotografia z dielne Jána Miškoviča, na ktorej gynekológ MUDr. Milan Urbányi, mimochodom pred niekoľkými desaťročiami lekár úspešných dorastencov futbalovej liahne Petra Benedika z  Dukly Banská Bystrica (na priloženom zábere zľava) živo diskutuje o kráse výtvarného prejavu a sochárskeho umenia z dielne majstrov štetca či ostrého dlátka zo Srbska, Ukrajiny, Českej republiky, Maďarska, Poľska, a našej, Slovenskej republiky s majiteľom Galérie Bloom (Kvitnutie) v Divíne, dedinke neďaleko Lučenca, Mariánom Kompánekom (na zábere vpravo) .

Vedel som, že tento všestranne rozvinutý elegán, synovec akademického maliara Vladimíra Kompáneka, ktorý sa tvorbou zaraďuje do Skupiny Mikuláša Galandu, tú mu pomáhal dokonca zakladať, blízky priateľ Dominika Tatarku, odovzdal svojmu potomkovi, okrem iného aj gény krásy, umenia. Tie Marián, bývalý spolujazdec automobilovej rely majstra Slovenskej republiky Jána Ballu z Brezna, ale aj výborný volejbalista bývalej Petrochemy Dubová, šíri svojsky medzi vnímavú a vitálnu pospolitosť tam, kde príde. Neformálne, priamym pohľadom, nielen decentným, ale aj odborným slovom. Tak, ako to robieval a zvykne robiť v kruhu odborníkov o kráse mužského volejbalu z Horehronia, kde vyrastal úspešný olympionik,   dvojnásobný majster sveta, majster Európy a tiež olympijský víťaz vo volejbale Bohuš Golian.

Zahľadel som sa  na fotografiu a uvažoval. Všímajúc si v pozadí účastníkov vernisáže obrazov, ktoré v Hokovciach a okolí vytvorili už spomenutí umelci zo zúčastnených krajín. Buď trpezlivý....odchádzalo na papier. Porozumenie nech  vždy sprevádza človeka, keď skúma, prečo krása svetská dnes bolí. Život je pri tom veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.

Jednu pozoruhodnú založil na Honte pred 11 rokmi práve Júlus Nyarjás. Zemplínčan telom i dušou. Marián Kompánek o ňom pre Svet športu okrem iného povedal: „Klobúk pred ním a jeho manželkou dolu. Ich aktivita v tomto smere v sebe skrýva oveľa viac, než len tieto pozoruhodné umelecké diela. Tento človek priniesol organizovaním plenérov na Hont dušu každého umelca. Jej produktom je práve vzniknuté umelecké dielo.“

Akademickí maliari a sochári sa nerodia každý deň, na Hont chodia takí, ktorí svoj talent, umelecké cítenie už dnes úspešne konfrontujú s umeleckým svetom. Len to slabo našej slovenskej spoločnosti mediálne predávame. Dá sa v umení klamať? Dá sa tvoriť aj bez nadania? Otázky, ktoré potrebujú okamžite funkčnú odpoveď. Tvoriť bez nadania to je ako česať plešinu. Robiť to možno, ale účes z toho nebude nikdy.

Július Nyarjás priniesol zo Španej Doliny, kde túto aktivitu úspešne robil pred tým, na Hont aktérov a nositeľov predstavivosti. Ak si pomôžem názorom nemecko-amerického fyzika Alberta Einsteina musím parafrázovať tohto svetového velikána, že všetci čo prišli aj toho roku písať na Hont históriu tohto výtvarného a sochárskeho sympózia sú dosť veľkí na to, aby tvorili pre svet i seba slobodne. Podľa svojej predstavivosti. Predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie… Vzdelanie je obmedzené, Predstavivosť obklopuje svet.

Všetky veci v prírode pôsobia ticho. Vznikajú a nič nevlastnia. Plnia svoju úlohu a nič nepožadujú. Všetky veci konajú svoje dielo. Keď dosiahnu svoj rozkvet, vracajú sa k svojmu pôvodu. Je to naplnenie osudu, večný zákon. A poznať zákon je múdrosť. Poznať a vedieť aj verejne oceniť osoby, ktoré roznášajú svetom ľudské dobro, utierajú prach nepotrebnosti, spájajú a nerozbíjajú, znamená šíriť pravdu, že je to vonkajší odraz reči ich srdca. Čo vy na také videnie súvislostí a spájania dvoch slov - múzy a šport?

Julko Nyarjás, ďakujem, že si sa také spojenie rozhodol  ponúkať nášmu súčasnému svetu praxou!

Jozef Mazár

0 Komentáre